Stort behov for kunnskap om brannsikkerhet og el-biler ombord i ro-ro-ferger

Utviklingen med flere el-biler på veiene får også konsekvenser for brannsikkerheten ombord i passasjerferger. Mange av dagens brannsikkerhetsløsninger vil ikke fungere når det gjelder el-bilbranner. EU-prosjektet LASH FIRE ser nettopp på disse utfordringene. Uhøytidelige spørreundersøkelser på et webinar i regi av prosjektet denne uken viste at skipsnæringen har et stort behov for mer kunnskap om hva branner i el-biler vil ha å si for brannsikkerheten ombord.

Publisert

Fakta om LASH FIRE:

Legislative Assessment for Safety Hazards of Fire and Innovations in Ro-ro ship Environment

LASH FIRE er et EU-støttet prosjekt som skal komme frem til løsninger som vil gjøre brannsikkerheten ombord på ro-ro-ferger bedre enn den er i dag. Det brenner ofte i slike ferger. De siste 15 årene har det i gjennomsnitt vært 2,5 branner hvert år. Disse brannene kan få svært alvorlige konsekvenser for alle ombord.

Med utviklingen i retning av stadig flere el-biler, er det nye utfordringer til brannsikkerheten som man må ta høyde for på slike ferger. Både sikre ladeløsninger, rask deteksjon av branntilløp i el-biler og egnede slokkeløsninger som vil forhindre at en brann sprer seg, er svært viktig.

Det er 13 ulike partnere som er med i prosjektet, og mange av dem kommer fra skipsnæringen. Forskningsinstitusjonen RISE holder i trådene i prosjektet. Mange av de praktiske forsøkene som skal gjennomføres, skal skje i testhallen til RISE Fire Research i Trondheim. Budsjettet er på 12 millioner euro.

Stort behov for kunnskap

Denne uken arrangerte prosjektet et webinar om hva el-biler ombord på ro-ro ferger vil ha å si fra brannsikkerheten. Tema var også hvorfor dagens brannsikkerhetsløsninger ikke vil fungere for el-biler.

På webinaret deltok godt over 300 personer, og de fleste av dem hadde tilknytning til skipsnæringen. Dette viser at engasjementet er stort, og at de ønsker å lære mer om brannsikkerhet i ro-ro-ferger når det gjelder el-biler.

Uhøytidelige spørreundersøkelser som ble avholdt på webinaret viste også at det er et stort behov for mer kunnskap om litium-ionbatterier og brannsikkerhet. Ikke så mange av deltakerne visste hvordan branner i slike batterier utvikler seg, hvordan de skal slokkes og hva som kan bli konsekvensen hvis det tar fyr i dem ombord i en ferge. Derfor er LASH FIRE et svært viktig initiativ for å bedre brannsikkerheten.

Prosjektet er godt i gang, og mye av forskningskompetansen som finnes i Europa er knyttet sammen. Dette gjør at det blir mulig å dra veksler på mye kunnskap og erfaring om brannsikkerhet ombord i ro-ro-ferger som allerede finnes.

Utfordringer med ladeløsninger

Det er en selvfølge at ladeløsningene ombord skal være brannsikre. Men det er ikke enkelt å vite hvilke løsninger som skal velges når type kontakter er ulike fra land til land. Dette er en utfordring for en næring som opererer internasjonalt, og som er avhengig av å ha løsninger som passer til alle.

Et annet problem når det gjelder litium-ionbatterier og brannsikkerhet er at også el-sparkesykler og hoverboards blir med ombord i fergen. Disse kan befinne seg hvor som helst på skipet. Energinivået i dette utstyret er lavere enn i en el-bil. Men begynner det er å brenne i batteriene på slikt utstyr, så er utfordringene mye de samme som med el-biler - om enn i mindre målestokk. Fergeselskapene må derfor også lage retningslinjer, og ha gode rutiner for å registrere denne type utstyr.

Teste ut nye løsninger

En viktig del av prosjektet er å utvikle nye og innovative tekniske løsninger som blant annet kan slokke branner mer effektiv enn dagens løsninger. Dette er spesielt viktig ettersom branner i el-biler ikke alltid kan slokkes med konvensjonelle slokkemidler.

Blant annet har det vært gjort forsøk i Tyskland med å teste ut slokkeanlegg som legges mellom bilene på bildekket, og som vil sørge for å kjøle ned branner i batteriet slik at branntilløpet ikke skal spre seg. Prototypen som er utviklet er en mobil løsning som både sprayer vann opp mellom bilene – og innunder bilen for å holde temperaturen i batteribrannen nede. Da holder man kontroll på brannen.

Det er også gjennomført andre forsøk med forskjellige slokkeløsninger, og ikke alle av disse har vært like vellykket.

Det jobbes også med ulike detektorløsninger, og hvordan de best kan integreres i blant annet ladestasjoner. Det er helt vesentlig at besetningen raskt får varsel om at det brenner, og kan rykke ut. Detektorløsningene må både gi alarm for giftige gasser, varme og flammer. Både kameraløsninger og IR-deteksjon er mer i vurderingene.

Må ha oversikt

Besetningen må også få mer kunnskap om hvor farlige branner i el-biler er, og hvordan de skal takle dem. Usikkerhet og lite kunnskap kan både gjøre at besetningen rykker ut for sent eller på feil måte. Blant annet er det viktig at de vet at det utvikles mye mer giftige gasser i slike branner enn i mer tradisjonelle branner, og at de vet at de må håndteres på en annen måte enn mer ordinære branner.

I tillegg må det på plass gode rutiner som gjør at man får plassert el-bilene samlet på bildekket, og har kontroll på dem under overfarten. Passasjerene må også informeres om hvor viktig det er at de gir korrekt informasjon når de booker inn bilen. I dag er erfaringen at det slurves litt her.

Mer informasjon om prosjektet:

https://lashfire.eu/eu-funded-project-lash-fire-aims-to-improve-ro-ro-ship-fire-safety/

Powered by Labrador CMS