Hammerfest LNG-anlegg.
Hammerfest LNG-anlegg.

Brannen på Melkøya: Equinor har ikke fulgt opp avvik fra tilsyn i 2017

Både politiet, Petroleumstilsynet og Equinor har satt i gang gransking av brannen som skjedde på Melkøya 28. september. Equinor skriver selv i en pressemelding i dag at Petroleumstilsynet noen dager før brannen påpekte at selskapet ikke hadde fulgt opp avvik de fikk på et tilsyn helt tilbake i 2017. Equinor sier at de ser alvorlig på at dette, og skal nå finne ut av hvorfor dette ikke skjedde.

Publisert Sist oppdatert

– Hendelsen på Hammerfest LNG denne uken var alvorlig. Vi er svært takknemlige for innsatsen fra lokale nødetater og for den jobben Equinors egen beredskapsorganisasjon gjorde for å slokke brannen i en svært krevende situasjon. Vi er veldig glade for at ingen ble fysisk skadet i brannen eller i håndteringen av den. Det er det aller viktigste for oss, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor i pressemeldingen.

Granskingen som både politiet, Petroleumstilsynet og Equinor har igangsatt skal både avklare hendelsesforløp og finne utløsende og bakenforliggende årsaker. Før brannen hadde Equinor tatt initiativ til å granske en gasslekkasje som oppstod om lag to uker tidligere, skriver Equinor. Videre skriver de at selv om det er ikke er noe som tyder på at det er en sammenheng mellom brannen og lekkasjen, vil Equinor likevel undersøke om gasslekkasjen på noen måte kan knyttes til brannen.

– Equinors og Petroleumstilsynets gransking blir viktige for å identifisere tiltak som skal forhindre at lignende hendelser kan skje igjen. Vi vil støtte granskingsarbeidet og politiets etterforsking der det er behov for det, sier Rummelhoff.

Ikke lukket avvik fra 2017

I uken før hendelsen gjennomførte Petroleumstilsynet et elektro- og storulykketilsyn på anlegget, og torsdag 24. september delte Petroleumstilsynet muntlig en første oppsummering etter tilsynet, skriver Equinor. Her informerte Petroleumstilsynet at de hadde observert at flere tiltak/avvik ikke har blitt tilfredsstillende fulgt opp av Equinor siden samme type tilsyn ble gjennomført i 2017, og at det i systemet for oppfølging av dette er gjort feilregistreringer.

– Equinor ser alvorlig på tilbakemeldingene, og vi har allerede startet arbeidet med å undersøke grunnlaget for funnene med sikte på å gjennomføre tiltak som utestår i påvente av den endelige tilsynsrapporten fra Petroleumstilsynet. Equinor vil også evaluere om funnene er enkeltstående eller skyldes mangelfulle rutiner/systemer, sier Irene Rummelhoff.

Powered by Labrador CMS