På jakt etter mer informasjon om hvor vanntåkeanlegg er egnet?

Nå finnes det en oversikt over hvor man kan bruke vanntåkeanlegg, hvilke deler de består av, hva de er testet og sertifisert etter og hvem som har utstedt sertifikatet. Det er første gang denne type informasjon er samlet på ett sted. Det er IWMA som har laget denne oversikten, og den finnes under fanen The Matrix på nettsiden deres. De håper dette skal bidra til at flere velger vanntåkeanlegg.

Publisert

IWMA er en forkortelse for The International Water Mist Association. Oversikten heter The Matrix – matrisen – og gir oversikt over hvor man kan installere vanntåkeanlegg, hvilke deler de består av, hvilke branntestprotokoller de tilfredsstiller, hvilke sertifikater de har og hvilket testlaboratorium som har utstedt dem. Dette melder nettstedet Firesaftysearch.com.

- Hensikten er å vise at vanntåkesystemene i mange tilfeller vil være et fullgodt brannsikkerhetssystem, og som også er testet og sertifisert av tredjeparter, sier styremedlem i IWMA Jonathan Carpenter fra FM Approval til Firesafetysearch.com

Matrisen viser i hvilke bygninger vanntåkesystemer er benyttet, og hvilke risikoer de skal beskytte mot. Dette gjelder både installasjoner på land og til sjøs. Oversikten viser også hvilke branntestprotokoller som er tilgjengelige for disse aktuelle installasjonene. Firesafetyresearch.com skriver at dette er nyttig informasjon for alle i bransjen, og spesielt for dem som ikke direkte er involvert som forsikringsselskaper, arkitekter og andre sluttbrukere.

Matrisen vil bli oppdatert minst hvert kvartal eller oftere utfra hva som skjer av utvikling og endringer i bransjen.

- Nå har vi gjort det mye enklere å definere hvilke løsninger som er egnet for hvilken type risiko. Dette er kunnskap som normalt finnes i regelverk og standarder for mer standardisert brannsikkerhetsteknologi, men som har vært vanskeligere å definere for vanntåkesystemer fordi hver installasjon er unik, sier Alex Palle som er daglig leder av VID Fire-Kill og medlem i styret i IWMA til Firesafetysearch.com

Ikke standarder for vanntåkesystemer

Matrisen er basert på kjente fakta om bruk av vanntåke på ulike områder som offshore, i næringsbygg og industri.

I henhold til NFPA750 skal vanntåkesystemenes funksjon og design være basert på branntester. Anleggene er imidlertid forskjellige fra de ulike leverandørene. Derfor finnes det ikke generelle retningslinjer og standarder for vanntåkesystemer som det gjør for tradisjonelle sprinkleranlegg. Men noen av kravene er de samme for vanntåkesystemer som for sprinkleranlegg. Dette gjelder blant annet krav til dimensjonering av anleggene for at de skal gi fullgod beskyttelse mot branner blant annet i bygninger.

Det er mange ulike prosedyrer for branntesting av vanntåkeanlegg. Noen er definert av NFPA og CEN, mens andre er ivaretatt av retningslinjer gitt av organisasjoner som IMO (International Maritime Organization). Andre igjen er i regi av FM Approvals, VdS (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft) og UL (Underwriters Laboratories). I tillegg finnes det nasjonale testinstitusjoner som har utviklet egne testprotokoller som CCCf i Kina.

Firesafetysearch.com skriver at i likhet med andre brannsikkerhetsinstallasjoner er vanntåkesystemene så godt regulert at de ivaretar brannsikkerheten både for mennesker, bygninger og i industrielle prosesser. IWMA håper at matrisen ytterligere vil øke kunnskapen om hvor godt vanntåke vil egne seg for dem som er interessert i å lære mer om slike systemer, skriver Firesaftysearch.com.

Webinarer om vanntåke

I morgen og den 29. oktober arrangerer IWMA webinarer om vanntåke.

For mer informasjon, se www.iwma.net

Kilde:

https://www.firesafetysearch.com/iwma-introduces-the-matrix/

Powered by Labrador CMS