Tunnelbranner: Rogaland brann og redning skal utvikle opplæringsprogram for Norge og Europa

Som en del av det europeiske prosjektet SafeInTunnels, skal Rogaland brann og redning IKS utvikle et opplæringsprogram for utrykningsledere i brannvesenet som skal brukes ved innsatser i tunnelbranner. Målet er å få til et standardisert opplæringsopplegg for håndtering av tunnelbranner. Dette er nybrottsarbeid for i dag finnes det ikke noe slikt hverken i Norge eller Europa for øvrig.

Publisert

Rogaland brann og redning har vært med i prosjektet SafeInTunnels siden 2019. Dette er et europeisk prosjekt som skal bidra til økt læring og kompetanseheving i brann- og redningstjenesten i forbindelse med tunnelsikkerhet. Prosjektet er finansiert av Erasmus +-programmet i EU. I løpet av våren skal Rogaland brann og redning utvikle et opplæringsprogram for utrykningsledere som også brannvesen i Europa får dra nytte av.

- Vi er helt i oppstartsfasen med prosjektet, sier Gabriela Bjørnsen som har ansvaret for å lede prosjektet i Rogaland brann og redning.

Formålet med prosjektet er å bygge opp et standardisert opplæringsopplegg som skal sørge for at beredskapen ved hendelser i veg- og jernbanetunneler blir tilfredsstillende. Dette arbeidet er også et ledd i doktorgradstudiet til Gabriela Bjørnsen ved Universitetet i Stavanger. Tema for oppgaven hennes er hvordan vi kan øke kompetansen i brann- og redningsvesenet for å sikre både forebygging av tunnelbranner, og hvordan brannmannskapene best kan håndtere dem om de skulle oppstå. Hun skal finne ut av hva brann- og redningstjenesten bør utrustes med både når det gjelder prinsipper, metoder, modeller og andre verktøy som vil bidra til økt læring og kompetanse for å ivareta sikkerheten i tunnelene våre.

Rogaland jobber mye med tunnelsikkerhet

Rogaland brann og redning vil få tunnelsambandet Rogfast innenfor sitt område. Tunnelsambandet består av Boknafjordtunnelen som er verdens lengste undersjøiske tunnel med sine 26,7 kilometer. For å være godt rustet mot tunnelbranner har Rogaland brann og redning også opprettet øvings- og opplæringssenteret SASIRO. Her disponerer de blant annet en øvingstunnel i Sandnes som brannmannskaper i hele regionen kan bruke for å øve. I tillegg tilbyr senteret andre typer øvelser av mer teoretisk art. Rogaland brann og redning har dermed mye å lære bort når det gjelder tunnelsikkerhet som både norske og europeiske brannvesen vil få nyte godt av.

Utfordrende prosjekt

Oppgaven med å utarbeide et opplæringsopplegg for utrykningsledere i forbindelse med tunnelbranner er et utfordrende prosjekt.

- Norge er jo det land i verden som har flest tunneler. Samtidig er det veldig stor variasjon på sikkerhetsnivået i disse tunnelene. Noen er moderne og godt utstyrt, mens mange er gamle og har lavere grad av sikkerhet. Mange av våre tunneler er i dårligere stand enn de europeiske. Utfordringen blir å utarbeide et opplæringsopplegg som alle brannvesen både i Norge og Europa vil ha nytte av, sier Gabriela Bjørnsen.

Samtidig er dette nybrottsarbeid for i dag finnes det ikke en standardisert opplæring i håndtering av tunnelbranner for brann- og redningsvesen utover de to timene de har på Norges brannskole. Utviklingen av opplæringsopplegget i regi av SafeInTunnels er noe som Rogaland brann og redning håndterer på egenhånd. Hverken Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) eller Brannskolen er foreløpig involvert.

- Det vil bli en opplæring som er tilpasset brann- og redningsvesenet, og som er initiert og tar utgangspunkt i generelle utfordringer ved innsats i tunneler. Så kan det jo hende at DSB og Brannskolen kommer inn på et senere tidspunkt i prosjektet. Det vet vi foreløpig ikke noe om, sier Gabriela Bjørnsen.

Realistisk opplæring

Noe av det som er det viktigste i prosjektet er at opplæringen skal være realistisk, og tilpasset de utfordringer som man vil stå overfor i en reell tunnelbrann.

- Få brann- og redningsvesen har erfaring knyttet til håndtering av store tunnelbranner hvor beredskapen har blitt utfordret. Vi ønsker å skape et opplæringsprogram som skal sikre et solid erfaringsgrunnlag. Vi må sørge for at de får en opplæring som gjør at de vil kjenne seg igjen når de står overfor en reell tunnelbrann, sier Gabriela Bjørnsen.

Det gjelder både hva som brenner, hvordan brannen utvikler seg og hvordan trafikantene oppfører seg.

- Vi jobber blant annet med å lage komplekse scenarier som vil gi god læring, sier hun.

Opplæringen skal både være praktisk innrettet, men den skal også gi god teoretisk ballast.

- Vi ønsker å bidra til at det settes i gang diskusjoner og refleksjoner i brann- og redningsvesenet, sier Gabriela Bjørnsen.

Prosjektet er også en del av KA-TS som står for Kapasitetsløft tunnelsikkerhet som foregår i regi av blant annet Universitetet i Stavanger. KA-TS jobber med å heve sikkerheten i tunnelene gjennom forskningsdrevet innovasjon, og legge forholdene til rette for god dialog mellom næringslivet, forskningsmiljøene og brann- og redningsvesenet.

Les med om KA-TS her:

https://www.uis.no/forskning-og-ph-d/kapasitetsloft-tunnelsikkerhet/

Mer informasjon om opplæringsprosjektet her:

https://www.uis.no/article.php?articleID=141144&categoryID=27337

Powered by Labrador CMS