Nytt forskningsprosjekt skal redusere branner om bord i bilferger

Det har vært 32 alvorlige branner om bord i bilferger i perioden 2006 til 2015. EU tar derfor grep, og har bevilget 12 millioner euro til et nytt forskningsprosjekt som både skal redusere branner i lasterom i bilferger, og begrense skadeomfanget om det likevel tar fyr. RISE har fått oppdraget med å koordinere prosjektet som heter LASH FIRE.

Publisert Sist oppdatert

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom industri, tilsynsmyndigheter, universitetsmiljøer, bransjeorganisasjoner og forskningsinstitutter.

Ro-ro fartøy:

Ro-ro står for Roll-On-Roll-Off. Last rulles direkte fra kaien og ombord i skipet.

- LASH FIRE vil redusere forekomsten av branner på roro-passasjerferger, roro-lastefartøy og fartøy som transporterer biler. Vi vil bidra til at branntilløp oppdages på et tidlig stadium. Dette gjør det enklere å kontrollere brannen, og vi vil bidra til at besetningen blir bedre i stand til å håndtere branntilløp om bord. Dette vil redusere brannenes kostander for samfunnet, og ikke minst bidra til å redusere dødsfall, sier Franz Evegren som er prosjektleder for forretningsutvikling i RISE i en pressemelding.

26 partnere

LASH FIRE står for Legislative Assessment for Safety Hazards of Fire and Innovations in Ro-Ro Ship Environment. Prosjektet skal utvikle maritime brannsikkerhetsløsninger gjennom innovativ teknikk, operasjoner og applikasjoner.

Det er totalt 26 partnere fra 13 ulike medlemsland i EU som er med i prosjektet. Det er RISE Research Institutes of Sweden som skal koordinere arbeidet. Partnerne som deltar representerer industri, forskningsinstitutt, universitetsmiljøer, tilsynsmyndigheter og bransjeorganisasjoner. Resultatene fra arbeidet i LASH FIRE skal brukes som grunnlag for revisjoner av internasjonale maritime regelverk for brannsikkerhet. Det skal også bidra til ny kunnskap om hvordan man skal bygge sikrere og mer robuste transportfartøy.

Prosjektet skal vare i fire år, og EU-kommisjonen har investert totalt 12,2 millioner euro igjennom EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020.

- Løsninger som utvikles i prosjektet vil føre til forslag om lovendringer innenfor International Maritime Organization (IMO). Om forslagene blir tatt til etterretning, så kommer de nye løsningene raskt på markedet, i og med at samtlige sentrale aktører er involvert i prosjektet, sier Franz Evegren.

Utvikle løsninger

Branntilløp om bord på ro-ro fartøy medfører alvorlige konsekvenser for besetningen, passasjerene, fartøyet og lasten. At det har oppstått så mange branner om bord i slike fartøy de siste årene og fordi det ikke er tegn til forbedring i brannsikkerheten ombord, gjør at EU nå tar grep for å iverksette tiltak som vil forhindre branntilløp og begrense skadeomfanget ved brann.

Håndteringen av branntilløp kan løses både ved organisatoriske og tekniske tiltak. LASH FIRE har som mål å utvikle og prøve ut nye metoder og tekniske innovasjoner som vil bedre brannsikkerheten om bord på ro-ro fartøy både med hensyn til dagens og fremtidens utfordringer. Prosjektet skal også få viktige innspill fra en europeisk ekspertgruppe sammensatt av European Maritime Safety Agency som kontinuerlig jobber med å forbedre det internasjonale regelverket innenfor IMO. I tillegg vil innspill fra ro-ro-operatører tillegges vekt.

Forslag til nye løsninger vil både bli evaluert og utprøvd sett i forhold til gjennomførbarhet og hvor godt egnet de er i praksis. Her vil fartøyoperatørene får en sentral rolle. Forslagene til nye løsninger vil også avveies mot hensynet til miljøet, kostnader for selskapene og hva de innebærer i praksis for besettingens arbeidssituasjon. Brannsikkerheten skal forbedres ut fra et bærekraftig, praktisk og langsiktig perspektiv, står det i pressemeldingen fra RISE.

RISE Fire Research i Trondheim er også sentrale i prosjektet. Blant annet skal de lede arbeidet med å utvikle bedre og mer egnede deteksjonsløsninger.

For mer informasjon, se www.lashfire.eu

Kilde: www.ri.se

Powered by Labrador CMS