Brannlasten i testen som simulerte en bil (foto: Ultra Fog).
Brannlasten i testen som simulerte en bil (foto: Ultra Fog).

Test av vanntåke i tunneler

Vi har tidligere skrevet om slokkeanlegg i tunneler, og at det finnes løsninger som er egnet til dette formålet. Nå har nok en leverandør gjennomført vellykkede tester av vanntåkeanlegg i tunnelbrann. Senere i høst er det planlagt nye branntester på tyngre kjøretøyer i tunneler.

Publisert

Svenske Ultra Fog leverer vanntåkeanlegg. Selskapet har akkurat gjennomført en serie vellykkede fullskala branntester på 30 MW. Dette simulerte en bilbrann i en tunnel.

Ventilasjonen på under testen

I løpet av hele testen var ventilasjonsanlegget i tunnelen aktivt. Ultra Fog skriver i en pressemelding at i en tunnelbrann så er ventilasjonen et tveegget sverd. Den er helt nødvendig for å kontrollere røykspredningen fra brannen, og gjør sikten bedre slik at folk kan rømme trygt ut av tunnelen. På den annen side tilfører ventilasjonen oksygen til brannen, og kan føre til at den øker i omfang. Ventilasjonen kan også føre til at vanntåken blir mindre effektiv. Derfor ønsket Ultra Fog å teste vanntåkeanlegget mens ventilasjonen i tunnelen var aktivt. Slokkingen av brannen var vellykket selv om ventilasjonsanlegg var på under brannen.

Rask nedgang i temperaturen

I samtlige av testene fikk brannen anledning til å utvikle seg i flere minutter før vanntåkesystemet ble aktivert manuelt. Temperaturen i tunnelen fem meter unna brannen var på 600°C på det høyeste. Etter at vanntåkeanlegget ble satt på, så sank den til 200°C på 60 sekunder. Etter ytterligere tre minutter, sank temperaturen til 100°C. Etter seks minutter var temperaturen på rundt 20°C.

I tillegg til at temperaturen gikk raskt ned, så forhindret vanntåkeanlegget brannen fra å spre seg til annet brennbart materiale som var plassert i nærheten av brenselskilden i tunnelen. Hensikten var at dette materiale skulle simulere et annet kjøretøy, og man ville teste hvordan vanntåkeanlegget klarte å forhindre at brannen spredte seg fra et kjøretøy til et annet.

Utføre flere tester på tyngre kjøretøy

I september og oktober vil Ultra Fog utføre flere tester som vil simulere brann i tyngre kjøretøyer i tunneler.

Kilde og mer informasjon:

http://www.ultrafog.com/new-fire-test-successfully-passed

Ta debatten på sosiale medier:

Powered by Labrador CMS