DiBK skal brannteste kabler

I løpet av våren skal Direktoratet for byggkvalitet føre tilsyn med elektriske kabler. Da skal de blant annet teste noen av kablenes branntekniske egenskaper.

Publisert

Det er brannkrav til kabler som benyttes til fast og varig installasjon i et byggverk. Dette gjelder både installasjonskabler, kraftkabler, tele- og datakabler, optiske kabler og styringskabler. Regelverket har utspring i byggevareforordningen.

Felleseuropeisk samarbeidsprosjekt

Tilsynet tar utgangspunkt i den harmoniserte standarden NEK EN 50575: 2014/A1:2016, og er en del av et felleseuropeiske samarbeidsprosjekt. Tilsvarende tilsyn vil derfor blir gjennomført i blant annet Sverige, Danmark, Finland, Belgia, Italia, Nederland, Slovenia, Tsjekkia, Frankrike og Tyskland.

DiBK skriver i en pressemelding at formålet med markedstilsynet er å sikre at kablene som omsettes i Norge oppfyller gjeldende krav. Markedstilsynet gir både direktoratet en mulighet til å informere aktører i bransjen om gjeldende krav, og få et innblikk i bransjens utfordringer.

Dokumentasjon

Tilsynet omfatter dokumentasjonskontroller, og DiBK vil be om ytelseserklæringen (på norsk, svensk eller dansk), CE-merking (en kopi eller et bilde), produktsertifikat (gjelder kun produkter som ligge i system 1+) og bruksanvisning/monteringsanvisning. Direktoratet skriver at de ved behov vil kunne kreve at ytterligere dokumentasjon legges frem for at de skal kunne fastslå ytelser og egenskaper på produktene.

Branntesting

I tillegg vil DiBK iverksette testing av utvalgte produkter for å kontrollere at ytelsene stemmer overens med det som er oppgitt i ytelseserklæringen. Det er et uavhengig tredjepartsorgan som skal gjennomføre testene på vegne av DiBK.

Produsenter vil få tilbakemelding om resultat av tilsynet for deres produkter, og eventuelt krav om retting hvis kablene ikke tilfredsstiller kravene i regelverket. Prosjektet avsluttes med en samlerapport som blir offentlig tilgjengelig.

Kilde:

https://dibk.no/byggevarer/tilsyn-med-byggevarer/direktoratet-skal-fore-tilsyn-med-kabler/

Powered by Labrador CMS