Dekorasjonspeis kan være brannfarlig

En spesiell type varmevifte som selges hos Jula kan være potensielt brannfarlig. Flere forbrukere har opplevd at underlaget har blitt overopphetet og skadet ved normal bruk. DSB har sendt en bekymringsmelding til Jula, men foreløpig er ikke produktet tilbakekalt fra markedet.

Publisert Sist oppdatert

En henvendelse har gjort at Brennaktuelt har sett nærmere på en dekorasjonspeis av merket Ansluta, som selges hos Jula. Flere kunder som har handlet produktet har klaget over at avstanden mellom gulv og undersiden av ovnen er uhensiktsmessig kort. Underlaget (gulvet) har blitt overopphetet etter kun kort tids bruk hos flere som har kjøpt ovnen. I produktbeskrivelsen skriver Jula at ovnen har justerbar termostat og overopphetingsvern. Bruks- og monteringsanvisningen sier ikke noe om at ovnen krever noen spesiell form for underlag. Det er ikke spesifisert at gulvet må dekkes med en plate av ubrennbart materiale, noe som er et krav ved montering og bruk av vedovn. I bruksanvisningen til produktet står det kun at ”Produktet må ikke brukes på vegg-til-vegg- teppe, matte eller lignende.” Parkett, tregulv eller laminat er ikke nevnt spesifikt i bruksanvisningen. Hva ”eller lignende” betyr, overlates til forbrukerens tolkning.

Det er svært kort avstand mellom undersiden av ovnen og gulvet.
Det er svært kort avstand mellom undersiden av ovnen og gulvet.

Hever kosefaktoren men ikke trygghetsfaktoren

På Jula sine hjemmesider står det at dekorasjonspeisen hever kosefaktoren og at man kan nyte peisvarmen helt bekymringsfritt. Dette er ikke Helge Andersen, som kjøpte ovnen for kort tid siden helt enig i.

– Jeg opplevde at det ble svært varmt under ovnen etter kun kort tids bruk. Ovnen sto på i én time på 1000 watt, og da ble gulvet så varmt at vinylparketten hevet seg mellom én til to centimeter.

Han mener at avstanden fra undersiden av ovnen til gulv ikke kan være innenfor lovlige krav, og mener den er svært brannfarlig.

– Parketten har heller ikke gått tilbake til normalen etter at ovnen ble slått av, forklarer Helge.

Uklare

Det reklameres for at dekorasjonspeisen sprer en behagelig varme i rommet samtidig som den justerbare belysningen gir naturtro flammer. Den har to varmenivåer på henholdsvis 1000 W og 2000 W. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) informerer om at standarden sier at det er tillatt med 85 °C til 90° C mot gulv eller vegg.

Ved montering av en vanlig panelovn generelt anbefales det å montere den minimum 10 cm fra gulvet og ha 10 cm klaring mot andre objekter foran, f.eks. en sofa. Dekorasjonspeisen med varmevifte fra Jula er fire cm fra undersiden ned til gulv. I følge Jula er produktet CE-merket i henhold til gjeldende direktiver/forskrifter. DSB har ikke svart på hvilke spesifikke krav det stilles til et slikt produkt, men henviser til Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktloven).

Kontroll og standarder

Norges Elektriske Materiellkontroll (Nemko) sier at dette ikke er et produkt de har erfaring med, og de kan derfor ikke uttale seg om hva kravene er, men henviser til Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). Her i Norge er det NEK som har ansvar for standardiseringsarbeid for blant annet elektrisk utstyr.

NEK anbefaler bruk av standarder som et godt verktøy med tanke på få produkter til å tilfredsstille krav gitt i forskrifter og direktiver. De presiserer videre at standarder er frivillig å benytte, men at det kan være vanskelig å dokumentere krav uten henvisning og bruk av standarder. For varmeprodukter tilsvarende dekorasjonspeisen fra Jula er det NEK EN 60335-1 og NEK EN 60335-2-30 som er aktuelle standarder.

Laminatparketten til Helge Andersen hevet seg på grunn av sterk varme fra undersiden av dekorasjonspeisen.
Laminatparketten til Helge Andersen hevet seg på grunn av sterk varme fra undersiden av dekorasjonspeisen.

Endret produkttekst

Brennaktuelt har ved flere anledninger tatt kontakt med Jula for å få deres side av saken uten at de har svart på våre henvendelser. Etter både klage fra Andersen samt våre henvendelser, ser vi at Jula har tilføyet følgende tekst til produktinformasjonen på nettsiden:

”VIKTIG! Produktet avgir sterk varmestråling rettet nedover i innstilling 2 – pass på at gulvet tåler temperaturer på opptil 85 °C. Innstilling 1 er en lavere kontinuerlig oppvarming som ikke skader gulvet.”

Standarden EN 60335-1/EN 60336-2-30 angir at det ikke skal være høyere temperaturøkning enn 60/65 K (°C) på omgivelser treverk (gulv) i tillegg til romtemperatur 25 K (°C) dvs. max. 85/90 K (°C) temperatur-økning. Bruksanvisning og opplysninger gitt på nettsiden for produktet kan være noe mangelfull med tanke på forventet og tiltenkt bruk av slikt utstyr. En varmeovn skal kunne tåle kontinuerlig bruk og å kunne stå på hele tiden.

Produsent og selger av et slikt produkt bør anta at produktet blir benyttet i et oppholdsrom med dertil forskjellige gulv. De refererte standardene forutsetter at man tester på et tregulv.

Kundeservicen på plass

Helge Andersen tok kontakt med Jula for å klage på produktet. Selv om han ble skremt over brannfaren ved produktet, er han også fornøyd med hvordan Jula har håndtert reklamasjonen. Andersen har både fått refundert pengene for ovnen, samt at Jula dekker kostnadene for det ødelagte gulvet.

– Jeg er svært fornøyd med at Jula har tatt min henvendelse på alvor. De fortjener skryt for den gode kundeservicen, sier han.

På tross av at flere kunder mener at produktet kan være brannfarlig, så ser det ikke ut til at det er noen planer fra Jula sin side, om å tilbakekalle eller trekke produktet fra markedet. De har heller ikke gitt noe svar på dette til Brennaktuelt. Fra i går til i dag har dekorasjonspeisen imidlertid blitt satt ned i pris med nær 50 %.

Powered by Labrador CMS