DiBK skal føre tilsyn med nedsenkede himlinger

Nedsenkede himlinger er viktige for blant annet branntekniske forhold, lydisolering og inneklima, og installasjoner i og over himling som for eksempel sprinkleranlegg, ventilasjon og elektriske installasjoner. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) skal nå sjekke om produsenter, leverandører, distributører og importører har den produktdokumentasjonen som er nødvendig for å omsette nedsenkede himlinger.

Publisert

DiBK driver risikobasert markedstilsyn med byggevarer, og direktoratet skriver at nedsenkede himlinger er et produkt de anser har noe høyere risiko for mangelfull produktdokumentasjon enn mange andre byggevarer. Det er derfor de vil føre tilsyn med importører og distributører av slike produkter.

Nedsenkede himlinger, eller nedfôrede himlinger kan være laget av bygningsplater, metall og trepanel. De brukes i kontorlokaler som blant annet lydisolering og for å få god romakustikk. Det er vanlig at lys, ventilasjon og sprinkling er installert i de nedsenkede himlingene.

Skal ha CE-merke og ytelseserklæring

DiBK skriver at noen himlinger har egenskaper som gjør at produktene skal følges av en produktsertifisering fra et tredjepartsorgan. For andre himlinger er det tilstrekkelig at produsenten erklærer at byggevarens ytelse og egenskaper er fastsatt, og at det er utført produksjonskontroll i fabrikk.

Nedsenkede himlinger er en byggevare som skal utformes etter en felleseuropeisk standard, som betyr at produktene må ha CE-merke og ytelseserklæring. Direktoratet for byggkvalitet vil kontakte et utvalg av aktørene på markedet, og be de om å fremlegge dokumentasjon som kreves i standarden, blant annet:

  • CE-merke
  • Ytelseserklæring på norsk, svensk eller dansk
  • Monteringsanvisning på norsk, svensk eller dansk

I de tilfellene der det er nødvendig vil direktoratet også etterspørre sertifikat fra et teknisk kontrollorgan for fastsettelse av produktets ytelse.

DiBK skriver at det er produsentens oppgave å få utarbeidet all nødvendig produktdokumentasjon, men at importører og distributører av byggevarer skal sikre at byggevarer har tilstrekkelig dokumentasjon før varen omsettes videre på det norske markedet.

Kilde og mer informasjon:

https://dibk.no/byggevarer/krav-til-byggevarer/tilsyn-med-byggevarer/tilsyn-med-nedsenkede-himlinger/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Powered by Labrador CMS