Digitalt toppmøte på europeisk nivå om brannsikkerhet

Årlig omkommer 5000 personer i branner i Europa. Torsdag i forrige uke arrangerte European Fire Safety Community et vellykket digitalt toppmøte om brannsikkerhet, og hva som er de viktigste utfordringene. Brannsikkerhet løftes også videre frem på det internasjonale nivået ved at det er tema i FN nå i november.

Publisert

Vi er jo alle blitt ganske vant til å delta på webinarer via Teams og Zoom, men dette digitale arrangementet var virkelig i en liga for seg selv. Rundt 100 personer fra hele Europa deltok, og det var flere parallelle sesjoner underveis. I tillegg til spennende foredrag i flere «saler» som man kunne «gå» imellom, så var det også lagt til rette for "mingling i lobbyen" i pausene.

EU opptatt av brannsikkerhet

At EU har satt brannsikkerhet på dagsorden var både innledningen og avslutningen av konferansen et godt eksempel på. Brando Benifei som sitter i Europaparlamentet for Italia innledet arrangementet, og det ble avsluttet av Željana Zovko som også har plass i Europaparlamentet på vegne av Kroatia. Zovko har engasjert seg i å forbedre brannsikkerheten i Europa, og har blant annet foreslått å innføre en egen Branndag i Europa den 31. mai for å øke oppmerksomheten om problemstillingen.

- Hvert år dør 5000 personer i branner i Europa. Det er viktig at vi jobber med brannsikkerhet, og at vi kommer opp med tiltak som har effekt på brannsikkerheten til folk i hverdagen. Datoen er blant annet valgt fordi den ligger tett på innledningen til skogbrannsesongen, sa hun.

Hun sa at hun hadde fått positive tilbakemeldinger på forslaget. Men at diskusjonene i parlamentet måtte utsettes på grunn av korona-pandemien. Men hun vil ta opp igjen forslaget om en egen Branndag i parlamentet også neste år.

Digitalisering i brannfaget

Et av temaene som ble tatt opp på arrangementet er at brannfaget ligger langt etter de andre fagene når det gjelder digitalisering. Arkitekter og byggfaget er godt i gang med BIM, mens brannfaget har en vei å gå for å bli inkludert på samme måten. Foreløpig er det fortsatt mye bruk av USB-stikker, og dette kan påvirke brannsikkerheten i prosjektene på en negativ måte, sa Michael Strømgren fra Briab i Malmø. Han understreket også viktigheten av standardisering for å få til en like god brannsikkerhet i hele Europa.

Antall branner gått nedover, men de er farligere enn før

Noe annet som kom frem på konferansen er at antall branner i Europa har gått nedover de siste årene, men at sannsynligheten for å omkomme i brann i dag er større enn for 40 år siden. Dette har blant annet å gjøre med at branner utvikler seg raskere i dag enn tidligere. Om man ikke kommer seg raskt ut, så overlever man ikke.

I hele Europa er det samme tendens at det er de som tilhører risikoutsatte grupper som er mest utsatt for å omkomme i brann. I tillegg er et økonomisk aspekt veldig tydelig i mange land i Europa ved at fattigdom påvirker sannsynligheten for å omkomme i brann på en negativ måte. Birgitte Messerchmidt som er leder i avdeling for anvendt forskning i NFPA sa at det er åtte ganger mer sannsynlig at man blir skadet i brann om man tilhører en fattig familie. Dette har blant annet å gjøre med farlig bruk av åpen flamme for å varme opp boligen eller ulovlige tilkoblinger på strømnettet.

- Om ikke et menneskes grunnleggende behov er oppfylt, så er man ikke opptatt av å ivareta brannsikkerheten. Derfor vil ikke innskjerping av krav i lover og forskrifter komme fattige til gode. Brannsikkerhet må ses i sammenheng med fattigdomsproblematikken, sa hun.

FN engasjerer seg

Også FN engasjerer seg i brannsikkerhet, og Gary Strong som er leder av the International Fire Safety Standard Coalition (IFSS) er sentral i dette arbeidet, og fortalte om prosessen. Det kom for alvor i gang etter brannen i Grenfell Tower i London i 2017.

- Vi har jobbet i to år. Det er lenge igjen før vi er i mål. Det viktigste til å begynne med var å danne nettverk av personer og ressurser som kan delta. Vi legger oss tett opptil FNs bærekraftmål. Skal vi få gjort noe med brannsikkerheten, så kan ikke dette ses separat fra blant annet fattigdom. Brannforebygging, deteksjon av brann, hvilke tiltak som kan settes inn for å beskytte beboere mot brann og hvordan branntilløp best kan slokkes er de sentrale problemstillingene. Temaet skal opp i FN 6. november, og målet er å få til en standard, sa han.

Både EU-standarder for brannsikkerhet og arbeidet i regi av FN skal brannsikkerheten være en viktig del av hele bygningens livssyklus fra prosjektering, byggefase, bruksfase og til den skal rives.

For mer informasjon om European Fire Safety Community:

https://eufiresafety.community/

Powered by Labrador CMS