Varmesøk i teknisk rom i fjøset.
Varmesøk i teknisk rom i fjøset.

Energisenteret bidrar til å bedre brann- og elsikkerheten i landbruket

Branner i landbruket har gått nedover de siste årene. Men fortsatt har de fleste av dem elektrisk årsak. Det ville Energisenteret i Hunderfossen Eventyrpark gjøre noe med, og laget en egen utstilling om brann- og elsikkerhet i landbruket. Her finnes blant annet et grisefjøs som lærlinger i elektrofaget skal finne el-feil i.

Publisert

Omlag syv av ti branner i landbruket har elektrisk årsak. Det være seg at det elektriske anlegget ikke er montert riktig eller det er feil bruk av eller feil på elektriske apparater.

I et fjøs er dessuten miljøet vesentlig hardere enn innenfor husets fire vegger. Irr og korrosjon oppstår lettere. Det er også mange flere apparater og tekniske duppeditter i et moderne fjøs nå enn tidligere. Norge ligger faktisk på toppen hva bruk av teknologi i landbruket angår.

Høyteknologisk

I utstillingen «Elsikkerhet i landbruket» som åpnet i fjor brukes det blant annet Augumented Reality (AR) som viser et grisefjøs. Det finnes ikke ekte griser i fjøset, men dersom du løfter opp en iPad, vil du se at det yrer av liv, både foran og bak deg. Her skal den besøkende søke etter potensielle brannfeller. AR-teknologi gjør det mulig å trekke ekstra lag med informasjon inn i virkeligheten, for eksempel ved å supplere med tekst, lyd, video eller bilder.

- Vi synes det er gøy å ta i bruk ny teknologi, men bare dersom den bidrar til å løfte opplevelsen til utstillingen. For tre år siden var vi de første i Europa til å tilby en egenprodusert VR-opplevelse for et bredt publikum, sier Jan Åge Hammershaug som er tekniker ved Energisenteret, og strålende fornøyd med den brede gruppen av samarbeidspartnere som har stilt opp for å få realisert elsikkerhetsutstillingen.

For det koster å lage en såpass kompleks sak. 5-6 millioner er spyttet inn i prosjektet fra blant andre Nelfo, Elsikkerhet Norge, Elektroskolen, Elotec, Fjøssystemer, Eika Forsikring, Lillehammer Region Brannvesen, Brannfaglig Fellesorganisasjon, Landbrukets brannvernkomite, Skogvang Installasjonsforretning AS og ELKO AS. Bransjen står samlet.

Kontroll av spenning, rotasjonsretning og kortslutningsstrøm.
Kontroll av spenning, rotasjonsretning og kortslutningsstrøm.

Treningsarena

I skolesesongen mottar Energisenteret skoleelever fra hele Innlandet. Primært 7. og 10. trinn undervises om energi, fornybar energi spesielt, elektrisitet, klima og miljø og elsikkerhet. Om sommeren mottar senteret inntil 150.000 sommergjester som besøker Hunderfossen Eventyrpark.

- I tillegg til fjøset, har vi en leilighet som også er knyttet til temaet elsikkerhet. Hit kommer VG2-elenergi-elever og lærlinger fra hele Innlandet for å lære seg å gjennomføre sluttkontroll. Vi ser også at stadig flere bedrifter anser dette som viktig kunnskap de ansatte må læres opp i, eller repetere. Øvelse gjør mester, sier Hammershaug.

Nå med nytt fjøs, rettes altså fokuset mot landbruket. Her vil blant annet bruk av termografi bli viktig for å avdekke feil og mangler.

- Vi tror at en slik unik testarena, så ekte som mulig, kan bidra til å løfte fagkunnskapen til både elektrikere og den generelle befolkningen, sier teknikeren som også kan fortelle at etter termografi ble tatt i bruk for å sjekke det elektriske anlegget i fjøs, har brannstatistikken gått nedover. Det er rett og slett mindre branner i landbruket.

Utstillingen vil få to moduser, en for publikum generelt, og en for elektrikere som skal kurses som el-kontrollører i landbruket. Da er det lagt inn feil på det elektriske anlegget, i tillegg til andre farer en som elektriker og elektrolærlinger skal være obs på.

- Lærlingene skal finne el-feil. De har et nettbrett med AR hvor de ser de ulike installasjonene som finnes i utstillingen på et scenario på nettbrettet, og hvor det er lagt til virtuelle situasjoner i form av el-feil på anlegget som de skal finne ut av. I tillegg benyttes også installasjonstestere for praktiske målinger, sier Hammershaug som også trekker fram at kursingen er helt essensiell med tanke på å avklare jording i landbruket.

- Mange nye fjøs har slitt med korrosjon på grunn av feil utført jording, sier Hammershaug, som også trekker fram at kurset tar for seg branngjennomføringer, i tillegg til sluttkontroll av fjøset.

På slutten av kurset gjennomgås en reell sluttkontrolldokumentasjon av fjøset som en fasit på oppgaven de har gjort.

Eksempler på forskjellige godkjente branngjennomføringer.
Eksempler på forskjellige godkjente branngjennomføringer.

Opplæring i fjøsdrift

Før i tiden kunne nesten hvem som helst gå inn i et fjøs uten å måtte gjøre tiltak før en entret dyrerommet. Slik er det ikke i dag. Smittefaren skal tas høyst alvorlig. Renhold er like viktig for grisen, som det er for den besøkende. Derfor læres gjester i Hunderfossen Eventyrpark hva en faktisk må gjøre før en går inn i fjøset. Det være seg som vanlig besøkende, veterinær, håndverker eller hva det måtte være.

Foruten fjøset, har senteret som nevnt en utstilling/teststasjon av bolig, en leilighet, helt unik i sitt slag. Her får det generelle publikum opplæring i hvilke farer en kan minimere i egen bolig, mens ved å skifte modus, så er det elektrikeren som skal finne feil og mangler på det elektriske anlegget.

- Hit kommer alle elektrolærlinger i hele Innlandet for å kurses. Også de fleste elever ved VG2 Elenergi kommer årlig hit for å få kurs, som også består av jording og et sikkerhetskurs. I tillegg får vi booking fra bedrifter som ønsker kursing til sine ansatte. Forhåpentligvis ser vi at brannstatistikken endrer seg til det bedre med dette tilbudet, avslutter Hammershaug.

Link til sosiale medier i bildet.
Link til sosiale medier i bildet.
Powered by Labrador CMS