ESA presser på for oppgradering av sikkerheten i tunnelene - Vegvesenet sier mye vil være gjort i løpet av 2021

EFTAs tilsynsorgan ESA sier at 68 norske veitunneler ikke oppfyller EØS-reglenes minstekrav til sikkerhet, og krever svar på fremdriften i arbeidet innen tre måneder. – Vi jobber hardt for å komme gjennom de resterende prosjektene, sier avdelingsdirektør Rolf Helge Grønås i Statens vegvesen til Bygg.no. Han antar at mye av oppgraderingsarbeidet trolig vil være unnagjort i 2021.

Publisert

Det er bladet Byggeindustrien som skriver at EFTAs tilsynsorgan ESA har sendt Norge en såkalt grunngitt uttalelse om saken. Her står det at Norge har tre måneder på seg til å svare på hvorfor 68 norske veitunneler som inngår det europeiske veinettet Tern, fortsatt ikke oppfyller EØS-reglenes minstekrav til sikkerhet.

– Vårt vedtak er en oppfordring til Norge om å oppfylle sikkerhetskravene for veitunneler til beste for trafikantene, sier ESA-president Bente Angell-Hansen i en pressemelding sitert på Bygg.no.

Til tross for det pågående arbeidet med å oppgradere tunnelene, har regjeringen antydet at det vil ta flere år før alle oppfyller minstekravet til sikkerhet, skriver Bygg.no. Ett av målene med minstekravet er å hindre hendelser som kan sette liv i fare. ESA mener derfor at regjeringen bør prioritere trafikantenes sikkerhet og fremskynde oppgraderingsarbeidet.

Komplisert og kostbart

Bladet Byggeindustrien har intervjuet avdelingsdirektør Rolf Helge Grønås i Statens vegvesen divisjon utbygging, og han bekrefter overfor bladet at Vegvesenet er forsinket i forhold til fristene ESA har satt, og at det fortsatt er en del tunneler som ikke er oppgradert.

– Forsinkelsen har både med økonomi og kapasitet å gjøre. I tillegg er det komplisert å oppgradere det som ofte er gamle konstruksjoner. En ting er å gjøre det som er nødvendig for å oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften, men vi ser også et stort behov for å oppgradere annen infrastruktur, for eksempel drenering. Vi mener det er fornuftig å ta dette når man først er inne i tunnelen, men det gir noen økonomiske utfordringer, sier Rolf Helge Grønås til Bygg.no.

I følge Grønås er det 35 tunneler som nå er under oppgradering, og 19 av disse prosjektene vil fortsette videre inn i 2021.

– Tunneloppgraderinger er prioritert i både NTP og i neste års budsjett. Vi jobber hardt for å komme gjennom de resterende prosjektene, sier Grønås til Bygg.no.

18 tunneler kan trekkes fra ESAs oversikt

18 av tunnelene på listen over dem som fortsatt ikke er oppgardert ligger på vegstrekninger som Statens vegvesen planlegger å bygge ny vei. I disse tilfellene vil det ikke bli brukt ressurser på å oppgradere eldre tunneler.

– Dette gjelder først og fremst strekningene Arna – Stanghelle på E16 mellom Voss og Bergen hvor seks tunneler erstattes av ny vei, og E6-strekningen Fauske - Mørsvikbotn i Nordland hvor hele tolv tunneler erstattes. Det har vi også presisert overfor ESA, sier Grønås til Bygg.no.

På spørsmål fra Bygg.no på når Statens vegvesen vil komme i mål med oppgraderingsprosjektet, svarer Grønås at mye vil bli ferdigstilt i 2021.

– Hvis vi ser bort ifra de to nevnte strekningene hvor det planlegges ny vei, så skal det ikke være mye igjen etter 2021. Vi er i en god steam og tunneloppgraderingsprosjektene blir prioritert, sier Grønås til Bygg.no.

Kilde:

http://www.bygg.no/article/1452267

Powered by Labrador CMS