Ny videreutdanning innen tunnelsikkerhet

Universitetet i Stavanger tilbyr nå en helt ny videreutdanning innen tunnelsikkerhet. Målsetningen er å øke kompetansen i en næring som er i stadig utvikling. Utdanningstilbudet omfatter fire separate seminarrekker. Den første handler om passiv brannbeskyttelse i tunneler.

Publisert

Til sammen er det omkring 1 200 veitunneler og 900 jernbanetunneler i Norge.

- Det er et stort behov for mer kompetanse og nettverksbygging i bransjen, sier professor Ove Njå, som er fagansvarlig for seminarrekker som tilbys av Universitetet i Stavanger i en nyhetssak på nettsidene til universitetet.

– Hvis vi i Norge ønsker å være en aktør i det internasjonale markedet, må vi gå sammen og øke kompetansen i landet. Vi er en stormakt når det gjelder antall tunneler, men er ikke like gode når det gjelder tunnelsikkerhetsarbeid, sier han.

Det bygges også stadig flere tunneler, og det er større krav til bærekraftighet og fokus på miljø og avfallshåndtering enn det tidligere har vært.

– Jeg tror at for å bevare bærekraftige, miljørettede byområder i fremtiden, vil mer måtte løses under bakken. Så her vil det trolig komme helt annerledes prosjekter, og fagfeltet vil utvikle seg i en ny retning, sier Njå på nettsidene til Universitetet i Stavanger.

Vi er en stormakt når det gjelder antall tunneler, men er ikke like gode når det gjelder tunnelsikkerhetsarbeid.

Ove Njå, professor ved Universitetet i Stavanger

Passiv brannbeskyttelse i tunneler

Den første seminarrekken tar for seg passiv brannbeskyttelse i tunneler. Den består av fire seminarer som både vil gi deltakerne en forståelse for hva som er nødvendig brannbeskyttelse, hva som finnes av materialer til passiv brannbeskyttelse og hvordan man kan vurdere om tiltakene er effektive eller ikke. Seminarene forklarer også hvordan man kan tenke helhet når man skal forstå tiltakene for passiv brannbeskyttelse, og hvordan dette blir regulert i både jernbane- og veisektoren.

Søknadsfristen for Passiv brannbeskyttelse i tunneler er i dag - 20. januar. Det første seminaret vil bli holdt i februar.

Link til påmelding:

https://www.uis.no/nb/tunnelsikkerhet-seminarrekker

Kan velge mellom studiepoeng og deltakerbevis

Deltakerne har muligheter til å ta 5 studiepoeng per seminarrekke hvis de leverer en prosjektoppgave som eksamen. Man kan også ta seminarene som opplæring, og få deltakerbevis.

– Dette gjør vi for å senke terskelen for å delta, men samtidig gi mulighet til å skaffe seg formalisert kompetanse, sier Njå.

Stor målgruppe

Målgruppen for det nye studiet er stor. Det er relevant både for entreprenører, konsulenter, tunneleiere, tunnelforvaltere, tunneldrift- og -vedlikehold, servicenæringen og brann- og redningstjenestene.

– Alle som er inkludert i produktene som brukes i tunneler vil ha nytte av seminarrekkene, men også de som bruker tunnelene, som for eksempel tungbilnæringen. Fulltidsstudenter kan også ta seminarene som en del av utdanningen, sier Ove Njå på nettsiden til Universitetet i Stavanger.

Seminarrekkene ligger på Bachelor-nivå. Det betyr at man trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse – for eksempel fem års aktivt yrkesarbeid knyttet til tunnelsikkerhet for å delta.

Informasjonsteknologi, kommunikasjon og vedlikehold

I tillegg til seminarrekken om passiv brannbeskyttelse i tunneler, er det planlagt seminarrekker som tar for seg informasjonsteknologi, kommunikasjon og vedlikehold. De kan tas samlet eller separat utfra hvilket behov deltakerne har.

Kilde:

https://www.uis.no/nb/ny-videreutdanning-innen-tunnelsikkerhet?fbclid=IwAR3mPEiqKlTg_BB6k56aLsy4nMsXDRZS-jOv9LGAaVwjjAeVx92jTiL5JKg

Powered by Labrador CMS