Over 40 høringssvar til Byggkvalitetutvalget – brannfaget må få større plass, mener BFO

I dag går høringsfristen ut for Byggkvalitetutvalgets rapport. Det er godt over 40 aktører som har levert inn høringssvar. Blant annet applauderer BFO en tydeligere plassering av ansvaret, men er opptatt av at ansvaret blir reelt. Det vil si at det får konsekvenser om regelverket ikke følges. I tillegg må brannfaget få en mer sentral plass i både prosjektering og utførelse. I dag blir det «stemoderlig» behandlet, mener BFO.

Publisert Sist oppdatert

Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) stiller seg bak utvalget sitt ønske om å forenkle det offentligrettslige ansvaret, og at tiltakshaver får ansvaret. En viktig forutsetning for BFO er at dette ansvaret blir reelt, og at det får konsekvenser når det avdekkes brudd på regelverket. BFO mener at det kan være en ide å følge et system med kontrollordninger på linje med revisorer som vil avdekke om tiltakshaver ikke oppfyller ansvaret sitt i praksis.

Kompetanseøkning

Når det gjelder kompetanse, er BFO enige med utvalget om at dette i større grad må styres i forhold til person – og at personen ansvarliggjøres i foretaket. Dette sikrer at nøkkelpersoner i virksomheten får faktisk påvirkning i foretakene. Slik er det ikke alltid i dag.

BFO mener også at det bør legges til rette for kompetanseordninger som sertifiseringsordninger, lærlingeordninger og lignende. Det må være et krav om at disse ordningene akkrediteres, slik at vi sikrer at ordningene blir tilstrekkelig kompetansegivende. De bør også kobles mot ordninger og registre som det offentlige har ansvaret for.

Kontroll av utførelse viktig

Når det gjelder kontroll, så ønsker BFO at det innføres ordninger hvor også kontroll av utførelse blir en del av prosessen, og ikke bare kontroll av prosjekteringen som i dag.

Erfaring fra kontroll av utførelse av brannkonsept viser også at de branntekniske forutsetninger og krav ikke blir fulgt i utførelsen, og dermed er selve kontrollen av prosjektering i virkeligheten verdiløs. Videre må brannfagene ha en reell plass i selve prosjektet, i dag blir disse litt «stemoderlig» behandlet i de fleste prosjekter, skriver BFO i høringsuttalelsen sin.

Også BFO er enig i at sentral godkjenning bør legges ned fordi den i dag ikke følges opp i praksis ved at «juks» ikke får konsekvenser. Dagens ordning har også andre svakheter ved at fagområder som for eksempel passiv brannsikring ikke er med. Dermed skjer det at dette ikke følges godt nok opp i praksis i byggeprosjekter, og forårsaker mange byggefeil.

Bør sette av midler til byggforskning

BFO ønsker også at det skal settes av en liten pott i hvert byggeprosjekt som skal gå til byggforskning. BFO skriver at det forskes minimalt på bygningssikkerhet – inkludert brannsikkerhet – her til lands. Det bygges høyt og tett, og man benytter brennbare materialer både i fasade og som isolasjon. Bransjen har liten kunnskap om hvordan branner smitter, og hva man kan gjøre for å forhindre dette, skriver BFO.

Her kan du lese hele høringssvaret fra BFO:

Link i bildet.
Link i bildet.
BFO er på sosiale medier. Link i bildet.
BFO er på sosiale medier. Link i bildet.
Powered by Labrador CMS