Representantene fra Østerrike og Tyskland som deltar i Safe In Tunnels. I tillegg er Italia og Norge med.
Representantene fra Østerrike og Tyskland som deltar i Safe In Tunnels. I tillegg er Italia og Norge med.

Safe In Tunnels: EU-prosjekt for bedre tunnelsikkerhet – og Norge er med

Norge er med i et europeisk prosjekt som skal utvikle opplæringsopplegg for blant annet innsats i tunnelbranner. Rogaland brann og redning IKS er Norges representant i dette samarbeidet, og det er Norwegian Tunnel Safety Cluster som har fått oss inn i dette samarbeidet.

Publisert Sist oppdatert

I oktober ble prosjektet Safe In Tunnels lansert. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom den statlige brannvernskolen i Tirol (Østerrike), utdanningsinstitusjonen BenPrin (Tyskland), brann- og redningstjenesten i Reutlingen (Tyskland) og Rogaland brann og redning IKS. Sammen med østerrisk-italienske fyrtårnprosjektet «Galleria di Base del Brennero» (BBT) er Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) med som Associated Partner i prosjektet.

Ta diskusjonen på LinkedIn!

Daglig leder i NTSC, Helen Roth har deltatt på flere konferanser i Østerrike og Tyskland de siste årene, og har derfor lenge vært i god dialog om innsatsarbeidet i tunneler i Mellom-Europa. Det er derfor Norge har fått en plass i dette samarbeidet som er et EU-finansiert prosjekt.

- Formålet med dette samarbeidet er å utvikle og implementere yrkesrettede opplæringsmoduler for brannmannskaper, førere og instruktører som jobber med sikkerhet i veg- og jernbanetunneler, sier Helen Roth.

Øvingstunnel

At det ble Rogaland brann og redning som ble med fra norsk side har å gjøre med at de er med i Norwegian Tunnel Safety Cluster. De disponerer også en tunnel i Sandnes som de bruker til øvelser og opplæring. Rogaland brann og redning får også Norges lengste og dypeste undersjøiske tunnel – Ryfylketunnelen – i sitt område. Denne tunnelen er 14,3 kilometer lang, og er planlagt tatt i bruk ved årsskiftet.

- Derfor var det naturlig at de ble med i dette europeiske samarbeidet, sier Roth.

Det er ikke bare brannvesenet som øver på å slokke tunnelbranner i øvingstunnelen i Sandnes. Også bedrifter som er med i Norwegian Tunnel Safety Cluster har fått anledning til å teste ut nye løsninger under realistiske forhold.

Samme innsats uavhengig av sted

Tunneler er komplekse byggverk. Per i dag finnes det ingen utdanningsnormer eller europeiske standarder for å trene og utdanne brannkonstabler og tekniske virksomheter i hvordan de skal håndtere en hendelse i en tunnel.

- Utveksling av erfaring og kompetanse bør være obligatorisk, men det er i dag i beste fall ustrukturert og etter forespørsel, sier Helen Roth.

Derfor har disse aktørene bestemt seg for å utvikle et felles treningsopplegg for brannmannskaper som skal tas i bruk i hele Europa. Klyngen mener dette prosjektet kan bidra til tryggere tunneler og færre ulykker, og det er et viktig prosjekt for alle som bruker vei- og jernbanetunneler, for brann- og redningstjenestene og for regulerende myndigheter i de enkelte land.

- Det europeiske konseptet Safe In Tunnels skal være enkelt å implementere i eksisterende undervisningskonsepter, sier visedirektør for redningstjenesten i Reutlingen Adrian Röhrle i en pressemelding.

Opplæringsopplegget skal sette samtlige brannvesen i Europa i stand til å håndtere en tunnelbrann på samme måte uavhengig av hvor den måtte skje.

- Målet er at tunnelene i hele Europa skal bli like trygge uavhengig av om du befinner deg i Norge eller i Italia, sier Helen Roth.

Treårig prosjekt

I løpet av de neste tre årene vil de fire prosjektpartnerne utvikle og teste ut i praksis modulene for opplæring. Treningsopplegget skal oversettes til engelsk, tysk, italiensk og norsk.

Prosjektet er finansiert av EU-kommisjonen under Erasmus+ programmet.

DSB støtter arbeidet

Brennaktuelt.no tok kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for å få en kommentar til prosjektet Safe In Tunnels. DSB sier i en generell kommentar at direktoratet har stort fokus på brannsikkerhet i tunneler. DSB deltar også på møtene i Norwegian Tunnel Safety Cluster, og støtter opp om arbeidet. DSB sier ellers at det er opp til hvert enkelt brannvesen å utføre risikoanalyse med de tunnelene som befinner seg i ansvarsområdet deres, og lage innsatsplaner som er tilpasset denne risikoen.

Når det gjelder statlig initiert opplæring i håndtering av tunnelbranner, så har Norges brannskole et kursopplegg hvor øvelser i Runehamartunnelen ved Åndalsnes inngår.

Tunnelsikkerhetskonferanse

Er du interessert i å høre mer om sikkerhet i tunneler, så kom på Tunnelsikkerhetskonferansen i Oslo den 4. desember. Denne konferansen er et samarbeid mellom Norwegian Tunnel Safety Cluster, ITS Norway, RISE Fire Research, Tekna og Brannfaglig Fellesorganisasjon.

https://www.tunnelcluster.no/ntsc

Powered by Labrador CMS