Foto: DSB.
Foto: DSB.

Tunnelbranner: Kan ikke lenger basere sikkerheten på flaks

To ganger hver måned er det hendelser i norske tunneler som kan utarte seg til storbranner. Filmskaperne av filmen "Tunnelen" har satt et viktig fokus på de sikkerhetsmessige utfordringene vi står overfor i tunnelene. Myndighetene må ta disse utfordringene på alvor. Vi kan ikke lenger basere sikkerheten vår på flaks.

Publisert Sist oppdatert

Brann i veg- og jernbanetunnel er ett samfunnsmessig skrekkscenario. Vårt samfunn og vår infrastruktur er helt avhengig av tunnelene. Svært mange av tunnelene har i dag to-veis møtende trafikk, og mangler helt elementære sikkerhetstekniske funksjoner for:

• å tilrettelegge for at hendelser skal bli varslet (mangler automatisk brannalarm for brukerne).

• at brukere/trafikanter skal kunne evakuere/redde seg selv (mangler tilgjengelige nødutganger / rømningsveier).

• at brannvesenet skal kunne gjøre en effektiv innsats dersom en hendelse skulle inntreffe (mangler vann, innsatsveier, røykkontroll, osv.).

Storulykkepotensiale

Brannfaglig Fellesorganisasjon har lenge arbeidet for at storsamfunnet, myndigheter og brukere av tunneler skal få en bedre forståelse for hvor viktig det er å brannsikre veg- og baneinfrastruktur og hva manglende brannsikring innebærer for samfunnet og dets innbyggere. Storulykke potensialet er absolutt til stede, og etter vår vurdering ikke ivaretatt i henhold til lov og forskrift. Dette potensialet er uttrykt gjennom siste års tunnelbranner, og brannene i Oslofjordtunnelen, de to i Gudvangatunnelen og Skatestraumtunnelen er eksempler som viser at mange liv kunne gått tapt, og storulykken var et faktum.

To brannhendelser hver måned

Vi må også være klar over at vi har gjennomsnittlig to brannhendelser i tunneler i Norge hver måned, og mange av disse kan utvikle seg til større branner. Vi må huske på at konsekvensene kan bli vesentlig større ved hendelser i en tunnel enn utenfor. Særtrekk ved tunnelen som stigning og lengde, påvirker dette vesentlig. Manglende brannberedskap i tunnelens nærområde vil også påvirke konsekvensene ved brann i tunnel.

Rømning vanskelig

Brann i en moderne bygning vil gi dem som er i bygningen en rimelig mulighet til å rømme til en annen brannsone eller til det fri. I en tunnel kan dette være mange kilometer unna, og kan i mange tilfeller være en urimelig forutsetning for selvredning.

Filmskaperne av filmen "Tunnelen" setter et viktig fokus på en av våre store sikkerhetsmessige utfordringer. Det er viktig at politikere og styrende myndigheter tar denne utfordringen på alvor, og får satt dette på dagsorden. Det må prioriteres å få brannsikret tunnelene på en riktig måte, og gjennom dette forebygge tunnelbrann og tap av menneskeliv.

Vi kan ikke lenger basere sikkerheten på flaks.

Powered by Labrador CMS