NKF ansetter ny direktør

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF), har ansatt Kirsti Kierulf som ny administrerende direktør. Hennes brennende engasjement for offentlig sektor og det den leverer til både innbyggere og næringsliv, tror hun blir en styrke i den nye jobben.

Publisert Sist oppdatert

- Mitt hjerte banker for kommunesektoren, sier den nye direktøren i NKF.

6. september begynner tidligere leder i Creuna og KS-programmet for samordning at IKT, KOMMIT, Kirsti Kierulf som administrerende direktør i NKF.

– De siste årene har jeg hatt et brennende engasjement for offentlig sektor og det den leverer til både innbyggere og næringsliv. Jeg er overbevist om at det finnes store muligheter for å øke denne leveransen enda noen hakk gjennom å utnytte de mulighetene som ligger foran oss.

Jan Egil Clausen, styreleder i NKF.
Jan Egil Clausen, styreleder i NKF.

– Hver eneste dag er jeg opptatt av hvordan vi kan sikre et bærekraftig demokrati, forteller Kierulf: og jeg gleder meg til å være med å skape nyttige og innovative løsninger for kommunalteknisk sektor.

Tro på godt lederskap

- Hvilke egenskaper har vært avgjørende for at Kierulf ble valgt i stillingen?

- Kirsti Kierulf har lang erfaring som leder og folkevalgt, sier Jan Egil Clausen som er styreleder i NKF.

- Hennes forståelse innen politikk, digitalisering og ledelse er sentralt når vi nå ansetter ny administrerende direktør, fortsetter han.

- Hun har ledet kvinneuniversitetet, flere digitale bedrifter og KS programmet KOMMIT. Dette gir oss tro på at hun er en god leder som knytter sammen akademia, forretningsutvikling og inngående forståelse av kommunene.

Clausen påpeker at Kierulf også er svært engasjert, har et bredt kontaktnett og spisskompetanse innen digitalisering.

- Norske kommuner, og også kommunalteknisk sektor, står overfor mange utfordringer knyttet til effektivisering og digitalisering, og vi tror at Kirsti kan være med å sette retningen sammen med tillitsvalgte og resten av administrasjonen.

Folkevalgt i Asker kommune

Kirsti Kierulf er også folkevalgt i Asker kommune, og sier at forståelsen av rollen som folkevalgt samt erfaring fra kommunalt og fylkeskommunalt politisk arbeid vil komme godt med i jobben som NKF-direktør.

– Med den erfaringen har jeg gode forutsetninger for å forstå balansen mellom administrasjonen og politikeren. Jeg tror på mennesket, teamet og teknologien som gode drivkrefter – både i NKF og i kommune-Norge,

- Det er jo kjent at det har rådet "uro" i Asker kommune de siste årene kan nevnes slokkevannssaken og at brannsjefen sa opp sin stilling. Hvordan vil du bruke disse erfaringene i denne nye jobben?

- Asker kommune har, som andre kommuner, opplevd noe «rusk i maskineriet» siden kommunesammenslåingen – noe som ikke er uventet i store omstillings- og endringsprosesser, sier Kierulf.

- I forbindelse med sammenslåingen har det blant annet vært mye arbeid i forbindelse med harmonisering av forskrifter. Spesifikt har det du nevner her vært en styresak som ikke har blitt behandlet politisk.

Dog er det er viktig at man som folkevalgt å forstår at man har arbeidsgiveransvaret, som også er krevende i store omstillingsprosesser, som kommunesammenslåinger, avslutter hun.

NKF:

  • Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) er en ideell organisasjon av, og for, norske kommunalteknikere.
  • Foreningen er delt opp i fagfora for byggesak, bygg og eiendom, plan og miljø og veg og trafikk. 
  • NKF skal jobbe for å dele kunnskap og skape relasjoner på tvers av kommunegrenser.
  • Foreningen har over 400 virksomhetsmedlemmer, der 97% av norske kommuner er representert.
  • Over 800 kommunale enheter er aktive i foreningens nettverk
Powered by Labrador CMS