(Foto: Splitkon)
(Foto: Splitkon)

Brenner massivtre ned?

Nei. På samme måte som stål beskyttes massivtre med ubrennbare ytre lag i henhold til byggeregler. Krav øker med høyden. Men selv massivtre som er direkte eksponert for brann tåler også brann i 60 eller 90 minutter. Det er 5-10 ganger lenger enn hvor lang tid det tar før uisolerte stålbygg kollapser. Brannmotstand er inntil tre timer.

Publisert Sist oppdatert

Brenner ubeskyttet massivtre gjennom til slutt?

Det kan det, men mest spennende fra forskning siste fem år går på å finne vilkårene for selvslokking etter at inventar er utbrent. Da dette ble konstatert i flere tester ble aktiviteten intensivert for å avklare hvordan og når det skjer. Noen brikker er på plass allerede, og flere regner med dimensjoneringsregler om ikke lenge. Da kan en sannsynlig fjerne enda mer gips, og i visse rom tillate at tre er eksponert på alle veggene. Krav er blant annet at krysslimt massivtre ikke delaminerer, og det krever bestemte typer lim. Videre må vi hensynta brannventilasjon, romgeometri, brannenergi i rom samt bidraget fra massivtre inntil selvslokking og lignende.

Klarer ikke massivtre bæring?

Massivtre som oppføres i henhold til regler for gipsbeskyttelse er selvsagt utmerket som bærende system. Det gjelder også bygg som senere kan oppføres helt eller delvis med eksponert tre i henhold til ventede byggeregler for selvslokking som hindrer kollaps. I USA og Canada ble det i 2015 innført preksepterte regler for bæring med massivtre som oppdateres neste år. Massivtre bærer last - og har ikke minst bærekraft i kretsløpet.

Massivtre:

Massivtre gjorde sitt inntog på markedet rundt 1990. Fra 2010 har det hatt en akselererende vekst.

Fordi massivtre er populært, forskes det mer på brann og massivtre enn på betong, stål og mur. Brannsikkerhet er naturlig nok i fokus.

Høybygg i massivtre har vært mye i media, men verden rundt dominerer nå volum-markedet til boligblokker, kontor, universiteter, skoler, forsamlingsbygg, trafikkterminaler, prestisje­bygg og barnehager.

Massivtre er robust i brann

Brann antenner, sprer seg og brenner forutsigbart. Når forkulling går dypere enn 7-12 mm er kullaget meget effektiv beskyttelse av friskt tre bak. Parkeringshus-brannen på Sola hadde stål for å tåle brann i 10-15 min før svikt. Parkeringshusene i massivtre kan tåle slik brann 5-10 ganger lengre, når horisontal spredning er ivaretatt.

Etterslokking av brann inne eller ute er effektivt for brannmannskap, fordi massivtre er homogent og ikke skjuler brann.

Powered by Labrador CMS