Medisinen for bedre sikkerhet er mer kompetanse - ikke straff!

"Thor Kr. Adolfsen, fra Kombra AS, skriver i sitt innlegg at ingeniører som står bak ulovlig prosjektering må straffes, og sammenligner disse ingeniørene med ildspåsettere og personer som er grovt uaktsomme. Her kokes god og dårlig brannsikkerhet ned til lovlig eller ulovlig prosjektering. Her er Adolfsen lite nyansert når han trekker frem brannrådgiverens bruk eller manglende bruk, av kompenserende tiltak i brannprosjekteringen."

Publisert

Aller først er det viktig å få frem at en korrekt utformet brannkonsept ikke er en forsikring mot brann og store konsekvensene ved brann. Et brannkonsept er en foredling av myndighetenes krav til byggverk slik at det passer med det aktuelle byggverket. Og myndighetenes krav er på sett og vis samfunnets forventing av sikkerhetsnivå i byggverk. Men selv om personer mister livet i brann, eller bygg brenner ned, så er ikke dette automatisk et brudd på forskrifter eller ulovlig prosjektering. Det kan også være en hendelig ulykke, uansett hvor dramatisk det ser ut i nyhetskanalene. På samme vis betyr ikke det at det oppstår brann i et bygg, der det har forekommet feil i prosjekteringen, automatisk at det er en sammenheng her.

Brannfaget har en utfordring og det er helhetlig kompetanse i alle ledd - fra vugge til grav.

Morten Iversen Berland

Brannfaget er også preget av en mengde meninger og forskjellig kunnskap, og forskjellen kommer kanskje spesielt fram mellom branningeniørene. Branntekniske problemstillinger løses på forskjellige måter, og selv om det finnes uenigheter så er det ikke alltid like lett å påstå at det ene er feil og det andre er riktig. Jeg tror grunnen til dette er at temaet brann er tverrfaglig. De som jobber en-faglig innen brann kan tillate seg en mer svart/hvitt-verden. Ta for eksempel sprinklerfaget hvor det raskt påstås at man har «dårlig brannsikkerhet» når man ikke har installert sprinkleranlegg, selv om det finnes mange andre tiltak som har tilfredsstillende effekt. For det er vel det vi i utgangspunktet søker etter? Tilfredsstillende sikkerhet. Det vil alltid være noen som søker etter bedre sikkerhet, men god nok er jo nettopp det det er. Godt nok!

Lang liste over feil

Så kommer detaljprosjekteringen. Jeg har utallige eksempler på at brannkonseptet ikke engang er lest av alle øvrige prosjekterende og lista er lang over vanlige feil som gjøres, uansett om brannkonseptet er lest eller ikke. Når ikke brannkonseptet videreføres i sin helhet i videre prosjektering kan dette føre til at eventuelle feil som er gjort av brannrådgivere forsterkes. Hvem har skylden da? Det blir fryktelig vanskelig å peke ut syndebukken.

Videre på stigen er utførelse. Det finnes ingen fagbrev eller fagskole for utførelsesleddet med spisskompetanse innen brann. Verken for passiv eller aktiv brannsikring. Selv om det finnes mange med god kompetanse innen brann så er det få spesialister «der ute». Det er i alle fall en grunn til å tro at manglende kompetanse er en grobunn for feiloppfatninger om hva som kan svekke eller forbedre sikkerheten i et bygg. Ta for eksempel feil materialbruk, manglende branntetting, usikrede hulrom eller en kombinasjon av disse, dette er klassiske feil som gjøres når man ikke ser helheten.

Fra vugge til grav

Det jeg vil frem til er at vi har et system hvor få - egentlig - blir ansvarliggjort. Nå tas det til orde for å straffe de få når en feil har skjedd. Det skapes et bilde av at det er lett å avdekke feil, og hvor feilen kommer fra. Det antas at feilen ligger hos den som setter premissene – altså brannrådgiveren - og ikke de øvrige i prosjektene. Brannfaget har en utfordring og det er helhetlig kompetanse i alle ledd, fra vugge til grav.

Det er en kjensgjerning at byråkratens svar på manglende kompetanse er mer kontroll. Og det som vil skje er at myndighetene i fremtiden vil øke kontrollomfang. Jeg vil heller ha mer kompetanse enn mer kontroll, og i hvert fall ikke mer mistenkeliggjøring og straff. Det er ikke veien å gå om man vil fortsatt ha folk som vil jobbe med sikkerhet.

Les Thor Kr. Adolfsens innlegg her: https://www.brennaktuelt.no/blokkbrann-brann-brannalarmanlegg/sprinkleranlegg-og-brannalarmanlegg-som-kompenserende-tiltak/110892

Powered by Labrador CMS