Hvor farlig er det å jobbe i brannvesenet?

Nå forskes det på brannmannskapenes arbeidsmiljø. Hva betyr det for helsen deres at de stadig utsetter seg for farlig røyk, ekstreme temperaturforskjeller og giftige partikler?

Publisert Sist oppdatert

- Fra før vet vi at denne yrkesgruppen er mer utsatt enn andre for blant annet kreft, sier forsker og prosjektleder i SINTEF, Mariann Sandsund i en pressemelding fra SINTEF.

Hun leder nå et stort forskningsprosjekt hvor hun skal se på brannmannskapenes helse og arbeidsmiljø. Prosjektet er et samarbeid mellom fra SINTEF, Kreftregisteret, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og RISE Fire Research. Fire Research and Innovation Centre (FRIC) skal også være med i prosjektet.

Mye kreft i brannvesenet

Ifølge tall fra Kreftregisteret har brannmannskaper i Norden seks prosent høyere risiko for alle krefttyper samlet, sammenliknet med befolkningen. For Norge er imidlertid har denne yrkesgruppen 20 prosent høyere risiko enn gjennomsnittlig befolkning – for alle kreftformer.

Prosjektet skal se på alt fra kreftrisiko, hvordan farlige partikler fra branner påvirker brannmannskapene, og i hvilken grad varmestress påvirker arbeidshverdagen og helsen deres.

Måle reell påvirkning i innsatser

I prosjektet skal det settes fyr på fire bolighus. De som deltar i slokkearbeidet skal påmonteres sensorer som avdekker fysiologisk påkjenning i forhold til både stress, varme- og partikkeleksponering. Partikler i og utenfor bekledningen skal også registreres.

- Selv om brannkonstabler og røykdykkere har godt verneutstyr, er det nødvendig med ny kunnskap om hvilke farlige partikler som kan trenge igjennom vernebekledningen og feste seg til huden eller havne i lungene hos denne yrkesgruppen, sier Sandsund.

Samle kunnskap

Prosjektet skal samle kunnskap fra flere fagområder, og bidra til oppdatert og forskningsbaserte anbefalinger for denne typen redningsarbeid. En referansegruppe som består av fem ulike brannvesen, industripartnerne Wenaas Workwear og Devold, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, samt Direktoratet for arbeidstilsynet skal bidra med innspill og erfaringer.

Forskningsprosjektet startet i høst, og skal avsluttes i 2023.

Det er Norges Forskningsråd som finansierer prosjektet.

Kilde: SINTEF

https://www.sintef.no/siste-nytt/hvor-farlig-er-det-egentlig-a-vare-brannkonstabel/?utm_campaign=konsern_nyhetsbrev&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS