Gjør innovasjon tunnelene sikrere?

Forskningsinstitusjonen NORCE ser på om innovasjonssystemet til tunnelsikkerhetsklyngen bidrar til innovasjon og vekst for næringen, og om dette blant annet bidrar til å gjøre tunnelene mer sikre. Arbeidet skal være ferdig ved årsskiftet.

Publisert

Formålet med studien er å undersøke hvordan aktører og institusjoner i næringens innovasjonssystem (næringsliv, kunnskap- og virkemiddelaktører) samhandler for å fremme innovasjon og verdiskaping. Blant annet hvordan oppgradering av næringens ressurser og eiendeler, strategisk kobling av aktører i verdikjede og innovasjonssystem bidrar til å videreutvikle næringen.

Også hvordan politiske tiltak og prosesser bidrar i videreutvikling av næringen vil være en del av prosjektet. NORCE vil kartlegge hvilke faktorer som karakteriserer bedrifter som lykkes med innovasjon gjennom samarbeid i næringsklyngen.

Forskere ved NORCE har blant annet gjennomført intervjuer med vegeiere, rådgivende ingeniører, utstyrs- og tjeneste leverandører, fylkeskommune, klyngeledelse, universiteter, høgskoler og forskningsmiljøer. Man ønsker svar på følgende problemstilling: Hvordan kan private og statlige virksomheter og institusjoner i samspill bidra til utvikling av en ny næring gjennom oppgradering av regionale ressurser, mekanismer for næringsutvikling og strategiske koblinger til nasjonale og internasjonale aktører? Hvordan kan virksomhetenes sosiale kapital forklare utvikling av ny kunnskap og innovasjon i samarbeid med andre aktører i næringsklyngen?

Datainnsamlingen blir avsluttet i løpet av oktober, og resultatene skal være klare ved årsskiftet.

For mer informasjon:

https://www.uis.no/article.php?articleID=141591&categoryID=27337

Powered by Labrador CMS