Trefasade med branntestrekord

Bergene Holm AS har over de siste tre årene utviklet et fasadesystem i tre som skal motstå brann i fleretasjesbygg. Produktet har gjennomgått mange branntester ved RISE Fire Research AS, og utviklingen har resultert i en patentsøkt, spesialutviklet kledning med opphengssystem, som hindrer brannspredning utvendig og i luftespalt. Fasadesystemet er basert på treets iboende egenskaper og er uten brannhemmende kjemikalier.

Publisert

- Vi har i mange år sett etter, testet og vurdert løsninger som kan gi utvendige trefasader i fleretasjesbygg brannhemmende egenskaper. Gjennomgående handler de fleste løsninger i dagens marked om å påføre kledningen en beskyttende film med brannhemmende maling eller tilsvarende, sier innovasjonssjef Mona Gran Sukke i Bergene Holm, i en pressemelding.

Innovasjonssjef i Bergene Holm, Mona Gran Sukke .
Innovasjonssjef i Bergene Holm, Mona Gran Sukke .

- Etter flere års utvikling har vi nå utført flere tester som beviser at rent tre konstruert på riktig måte holder en brannmotstand med konstant flammepåkjenning i over 30 minutter. Dette er spennende nyheter, sier hun videre.

- Hvordan er det mulig at rent tre kan holde en brannmotstand med konstant flammepåkjenning i over 30 minutter, uten bruk av kjemikalier?

- Vi har hatt fokus på å øke gjennombrenningstiden, og vi har brukt forkullingstiden til å hjelpe treet til å holde denne. Dette er velkjent, men ingen har tenkt på å utnytte det på måten vi gjør, sier Gran Sukke til Brennaktuelt.

Har utført mange tester

Produktet har gjennomgått mange branntester ved RISE Fire Research AS i Trondheim, blant annet en ad hoc storskala branntest basert på den akkrediterte standarden SP Fire 105 som utsetter fasader for ca 3 Megawatt brannpåvirking i 10-12 min og hvor testen varer i ca 15 minutter.

Kriteriene i SP Fire 105 ble bestått med dobbel varighet av flammepåkjenning, altså 30 minutter. Resultatene overgikk de ordinære kriteriene i standarden, blant annet ved:

 • Ingen brann i ventilert luftespalt. Temperaturen ble aldri målt høyere enn 70 °C – noe som gir grunnlag for bruk av brennbar isolasjon og vindsperre ved analytisk dimensjonering.

 • Selvslukking når varmekilden ble fjernet.

 • Det tok vel 30 minutter å brenne gjennom kledning til luftespalte i

  brannetasjen, deretter tok det vel 30 minutter for hver etasje. Dette er ikke et krav i

  standarden, men ble dokumentert i testen.

 • Systemet er laget for at brann i luftespalt/hulrom om nødvendig kan slokkes av

  brannmannskap innenfra. Dette er ikke et krav i standarden.

 • For å verifisere at løsningen vil fungere også i bygningsdetaljer som takutstikk og hjørner, utførte Bergene Holm flere ad hoc tester ved RISE i samsvar med modifisert CW Test Protocol i Norsk Standard 3912, og løsningen bestod alle tester.

- Er dette et produkt som kan brukes på alle typer bygg?

- Heretter kan rent klasse Ds2d0 vurderes i mange anvendelser der det tidligere ikke har kunnet vært benyttet, sier innovasjonssjefen til Brennaktuelt.

- SINTEF vurderer RISE testene til at løsningen kan brukes i bygg opptil 8 etasjer. Detaljene innenfor risikoklasser og brannklasser ønsker vi å komme tilbake til når SINTEF er ferdig med sitt arbeide om utstedelsen av TG, sier Gran Sukke.

Fra en av branntestene ved RISE Fire Research AS i Trondheim.
Fra en av branntestene ved RISE Fire Research AS i Trondheim.

- Hvilken kostnadsramme har prosjektet hatt?

- Jeg kan ikke gå i detalj på dette, men det har kostet flere millioner. Uten viktig støtte fra Innovasjon Norge ville dette blitt adskillig tyngre, og antageligvis ikke blitt gjennomført. Vi har også brukt flere tusen timer i egeninnsats over snart tre år, sier Gran Sukke.

Stort samarbeid med flere aktører

Bergene Holm har utviklet produktet og alle prototyper med egne ressurser, med støtte fra selskapet FSS Solutions ved senior brannrådgiver Geir Jensen.

Løsningene er verifisert i tester ved RISE Fire Research AS i Trondheim og tilpasset med bistand fra SINTEF, og RISE Fire Research AS i Trondheim har bistått med supplerende litteraturstudie. Bergene Holm samarbeider også med SINTEF for en Teknisk Godkjenning.

- Er det noen spesielle du vil trekke frem blant samarbeidspartnerne?

- Geir Jensen har vært spesielt viktig for prosjektet. Hans dybdeinnsikt i brann og fasader, og ikke minst i evne til å tenke utenfor boksen har vært viktig, sier innovasjonslederen.

- Når man kombinerer dette med vår produktsjef Lars Gulbrandsen sin kompetanse om treprodukter, har vi fått til en god suksessfaktor, sier hun blidt og legger til: "I tillegg vil jeg trekke frem at vi har hatt en bredt sammensatt referansegruppe med fagpersoner som har bidratt med kunnskap i prosjektet."

- Dere skriver at produktet setter branntestrekord – gjelder det i Norge eller «verden» generelt?

- Ja, med rent tre er dette rekord i fullskala fasade-tester. FORTRES er patentsøkt, og vi er ikke kjent med at det finnes liknende fasadesystem i hele verden, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS