Fastsatt nye satser for slukningshjelp og redningsaksjoner

KS har laget nye satser for hva en kommune kan betale når den har fått bistand fra brann- og redningsvesenet i en nabokommune. Satsene er veiledende og gjelder fra 1. januar 2022.

Publisert

Brann- og redningsvesen er i enkelte tilfeller, pålagt å rykke ut til en annen kommune. Dette etter brannlovens § 15. En kommune som får hjelp fra en nabokommune, skal etter brannlovens § 30 betale for dette så lenge det ikke er inngått en avtale om slik bistand.

KS har nå justert de veiledende satsene for betaling av slukningshjelp, og de gjelder fra 1.1.2022.

De nye satsene er beregnet for tilfeller der en kommune ofte mottar slukningshjelp fra en annen kommune, og der denne hjelpen for det meste går én vei. Kommunen bør da også betale en andel av kostnadene til beredskap i den kommunen som yter hjelp.

I tilfeller der kommuner ofte mottar hjelp til redning eller brannslukning, anbefaler KS lokale avtaler eller at det inngås interkommunalt samarbeid.

Betaling beregnes for tiden fra uttrykningsøyeblikket til tilbakekomst til stasjonen. Betaling for istandsettelse og rengjøring av materiell er inkludert i satsene.

Arbeidsgiverkommune bærer på vanlig måte ansvaret for personskade på sitt mannskap.

Hvordan de ulike satsene er fastsatt:

A: Satsene for mannskap er justert i tråd med lønnsveksten for brannkonstabler fram til og med desember 2020. Kilden her er KS’ PAI-register.

B: Satsene for motorsprøyter, hydraulisk redningsutstyr og slanger er justert i tråd med konsumprisindeksen fram til og med oktober 2021.

C: Satsene for utrykningsbil og båt er fastsatt ut fra gjeldende satser i Statens reiseregulativ for henholdsvis bil og båt med motor.

Her finner du alle satsene: https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/saravtaler/branntjeneste-betaling-for-slukningshjelp-og-redningsaksjoner/

*KS er kommunesektorens interesseorganisasjon, utviklingspartner og landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer. KS arbeider for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov.

Kilder: ks.no og samfunnsbedriftene.no

Powered by Labrador CMS