DiBK-webinar om gjenbruk i byggeprosjekter

Vi tidligere har skrevet om at det kan være utfordringer med å bruke resirkulerte materialer som det stilles brannkrav til. Direktoratet for byggkvalitet skal ha et webinar om temaet gjenbruk 20. mai. Her blir også noen av utfordringene med gjenbruk tatt opp, og trolig vil noe av dette handle om brannkrav.

Publisert

DiBK skriver på hjemmesiden sin at byggenæringen er blant enkeltnæringene som generer størst andel av det samlede avfallet i Norge, og andelen har økt de siste årene. Men ombruk av byggevarer står høyt på agendaen hos næringen. Mange er interessert i gjenbruk av byggevarer for å bidra til sirkulær økonomi.

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet har Samfunnsøkonomisk analyse gjort en samfunnsøkonomisk analyse av avfallsminimering, gjenvinning og ombruk av byggevarer. Rapporten viser at det foreløpig er mer lønnsomt for samfunnet å redusere byggavfallet.

Webinar

DiBK inviterer til webinar 20. mai kl 9-10 hvor de vil presentere rapporten "Samfunnsøkonomisk analyse av avfall fra nybygg, avfallsgjenvinning og ombruk". JM vil også dele erfaring med å redusere avfall fra nybygg og DiBK presenterer en konkurranse om reduksjon av avfall.

Webinaret er gratis, men du må melde deg på.

Meld deg på her:

https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/4246514172424159447740

Program

  • Samfunnsøkonomisk analyse av redusert avfall i byggebransjen, ved Karin Ibenholt, Samfunnsøkonomisk Analyse AS
  • Hva er utfordringene ved å redusere byggavfall fra nybygg? Ved Cecilie Nødtvedt, JM
  • Utfordringer ved ombruk av byggevarer og presentasjon av konkurransen avllsreduksjon ved prosjektering og bygging, ved Ingunn Marton, Direktoratet for byggkvalitet
  • Spørsmål til innleggenePowered by Labrador CMS