Brannkum: Brannrådgiver kan signere for at tankbil er tilstrekkelig - og kravet bortfaller

Det finnes en mulighet for å slippe unna kommunenes særkrav om å bygge brannkum: En brannrådgiver kan signere på at virksomheten har gjort en analyse av byggeprosjektet, og har konkludert med at det er tilstrekkelig om boligbyggeren baserer seg på brannvesenets tankbil. Da slipper boligbyggeren unna med noen tusenlapper til rådgivningsfirmaet. Men er det greit at det finnes strenge lokale bestemmelser som ikke er hjemlet i forskriftene, og som man kan komme seg unna om man kjenner til "smutthullet"?

Publisert Sist oppdatert

Vi har i flere artikler skrevet om en sak hvor Ronny Thomassen i Røyken har fått pålegg om å bygge brannkum hvis han skal få byggesøknaden sin godkjent.

Asker kommune tar utgangspunkt i Statistisk sentralbyrå sin definisjon om tettbygd og spredt bebyggelse. Er det tettbygd strøk, kan man ikke basere seg på brannvesenets tankbil. Er det mer enn 100 meter til nærmeste brannkum i tettbygd strøk, må boligbyggeren bygge ny brannkum for å få godkjent byggesøknaden sin.

Thomassen sin advokat tok kontakt med Justisdepartementet som formidlet DSB sitt svar om at de ikke opererte med en delt definisjon av tettbygd og spredt bebyggelse. I brevet står det:

DSB har opplyst departementet om at når det gjelder betegnelsen «tettbygget strøk» legger direktoratet til grunn at dette forstås som tettsted. DSB legger også til grunn at om det er bygget lovlig etter byggteknisk forskrift med 8 meter mellom husene, alternativt brannskiller, så er det generelt lite fare for brannspredning. Det er dermed tilstrekkelig at brann- og redningsvesenet disponerer tankbil.

Tilsvarende krav på Karmøy

I arbeidet med å kartlegge om det finnes andre kommuner enn Asker og Bærum som praktiserer lokale bestemmelser om at hvis det er mer enn 100 meter til eksisterende brannkum, så må boligbyggeren bygge ny kum hvis boligsøknaden skal gå igjennom, viser det seg at det på Karmøy praktiseres samme krav.

Men her praktiseres det også en "løsning» som gjør at boligbyggerne kommer seg unna kravet i praksis. Hvis man får en brannrådgiver som har godkjenning i tiltaksklasse 3 til å ta ansvar for at det er godt nok at man baserer seg på brannvesenets tankbil, så slipper boligbyggeren unna kravet om å bygge brannkum.

Vedkommende som nå er virksomhetsleder for byggesak i Asker kommune jobbet tidligere i Karmøy kommune.

Skaper uforutsigbarhet og ulikhet

Brannrådgivere som Brennaktuelt har snakket med sier at de ikke syns noe om denne måten å tjene penger på. Dette fører også til en uforutsigbarhet mellom de ulike kommunene i og med at det er ulike krav til hva boligbyggere må ut med av utgifter til kommunal infrastruktur utfra hvor man bor. I og med at dette lokale kravet ikke er hjemlet i forskriftene, skaper det stor ulikhet mellom boligbyggere.

Brennaktuelt har tatt kontakt både med Justisdepartementet og Kommunaldepartementet for å høre hva man på sentralt hold tenker om dette.

Powered by Labrador CMS