Redningsselskapet utførte rekordmange oppdrag i 2021

2021 ble et historisk år for Redningsselskapet. I sitt 130. år i kystfolkets tjeneste utførte selskapets mannskaper tett oppunder 9 000 oppdrag. De siste årene har det vært en kraftig økning i antall brannrelaterte oppdrag på sjøen. I 2021 deltok Redningsselskapet på 449 brannrelaterte oppdrag. Årsaken til denne økningen er sammensatt.

Publisert

Totalt utførte Redningsselskapets mer enn 90 redningsskøyter og -fartøyer nærmere 9 000 oppdrag i 2021, noe som gir økning på 14 % i antall oppdrag sett i forhold til 2019, og en økning på 5 % sett i forhold til fjoråret. 60 % av fjorårets oppdrag ble utført i perioden fra mai til august. Juli var den desidert travleste måneden for Redningsselskapet, med et snitt på 59 utførte oppdrag om dagen.

— I vårt 130. år står Redningsselskapet sterkere enn noen gang. At vi nærmer oss 9000 oppdrag for første gang avspeiler også en økt trafikkvekst i det som var en historisk båtsommer, sier Tobias Bang-Hansen, direktør for avdeling Sjø i Redningsselskapet, til NTB.

Mange liv reddet

I 2021 reddet Redningsselskapets mannskaper 31 liv og berget 83 fartøy. Over 17 000 personer og nærmere 6 000 fartøy mottok hjelp og assistanse. Dette er tall som er på nivå med de to foregående årene, med en liten økning i antall assisterte fartøy på 4,5 %.

— Våre faste og frivillige mannskaper har løst det samfunnsoppdraget vi har ansvaret for, på en forbilledlig måte, og løst de utfordringene som følger av en markant økning i antall båter langs kysten og på våre største innsjøer, sier Bang-Hansen.

Økning i antall fremdriftshavarier

Fremdriftshavari er den klart største enkeltårsaken til at folk og fartøy trenger assistanse og hjelp på sjøen. I 2021 rykket Redningsselskapets redningsfartøy ut over 3 500 ganger til båter som trengte assistanse som følge av fremdriftshavari. Dette antallet er tilnærmet identisk med fjoråret.

Ser vi 2021-tallene opp mot tallene for 2019 har vi i løpet av de to siste årene hatt en økning i antall fremdriftshavarier på 15 %.

Brannrelaterte oppdrag

De siste årene har vi sett en jevn stigning i antall grunnstøtinger. Fra 2019 til 2020 var denne økningen på hele 17 %. Når det gjelder grunnstøtinger i 2021 så er antallet på 2020-nivå. I fjor rykket redningsskøytene ut 449 ganger i forbindelse med at båter gikk på grunn. Tilsvarende tall for 2020 var 444.

De siste årene har vi opplevd en kraftig økning i antall brannrelaterte oppdrag på sjøen. Årsaken til denne økningen er sammensatt. I 2021 deltok Redningsselskapet på 449 brannrelaterte oppdrag, noe som tilsier en økning på hele 40 % sett i forhold til 2019. Sett i forhold til fjoråret er årets tall gledelig lesning, med en nedgang på 11 %.

Størst økning i Finnmark og Rogaland

I 2021 styrket Redningsselskapet beredskapen Troms og Finnmark med én ny redningsskøyte i Vardø. Vårt nordligste fylke er også det fylket som opplever den største prosentuelle økningen i antall utførte oppdrag i 2021, med en økning på 24 %. Nærmest følger Rogaland med en økning på 10 % sett i forhold til i fjor.

Tilnærmet 50 % av oppdragene i 2021 ble utført av Redningsselskapets fartøyer stasjonert fra svenskegrensen til Mandal. Norges travleste redningsskøyte i 2021 finner vi i Skørhaden på Valer i Viken fylke, der RS 172 «Ragnar Stoud Platou» i fjor utførte 523 oppdrag.

Topp 5 - redningsskøyter med fast mannskap:

Redningsskøyte/stasjon og antall oppdrag i 2021:

RS 172 Ragnar Stoud Platou - Skjærhalden (Hvaler): 523 oppdrag

RS 162 Klaveness Marine - Oscarsborg (Drøbak): 489 oppdrag

RS 142 Horn Flyer - Fillan (Hitra): 410 oppdrag

RS 147 Inge Steensland - Arendal: 398 oppdrag

RS 171 Ivar Formo (Stavern): 364 oppdrag/RS 168 Hans Herman Horn - Bodø / Træna: 364 oppdrag

Topp 5 - redningsskøyter med frivillig mannskap:

Redningsskøyte/stasjon og antall oppdrag i 2021:

RS 161 Einar Staff Sr. - Oslo: 412 oppdrag

RS 143 Uni Kragerø - Kragerø: 305 oppdrag

RS 166 Horn Stayer - Skjebergkilen: 249 oppdrag

RS 151 Sjømann - Stavanger: 239 oppdrag

RS 159 Elias - Moss: 223 oppdrag

Kilde: NTB

Powered by Labrador CMS