Bygg- og anlegg: Mer deling av kunnskap for bedre og mer robuste bygg

Representanter fra norsk og internasjonal bygg- og anleggsbransje har sammen utarbeidet et dokument som heter “Good Data for the Public Good”. Her oppfordrer man til å dele kunnskap og erfaring. Dette vil bidra til bedre og mer robuste bygg som vil komme hele samfunnsutviklingen til gode. Brannfaget er en del av dette prosjektet.

Publisert Sist oppdatert

Paperet er publisert på nettsidene til Institution of Engineering and Technology (IET). Det tar blant annet for seg hvordan bygge- og anleggsnæringen kan bevege seg i en mer datadrevet retning.

Representanter fra Norconsult, Sweco Norge, Arup, Atkins Global Ltd, Arcadis Ltd og Buro Happold Ltd. har vært med i dette arbeidet. Det er ikke snakk om å dele sensitiv informasjon fra virksomhetene, men kunnskap og erfaring som alle kan dra nytte av for at bransjen som helhet skal bli bedre.

- Skal vi drive bransjen fremover, krever det at vi samarbeider på tvers av land og selskap. Dette paperet er et resultat av et slikt ønske, sier Cathrine Mørch, digitaliseringsdirektør i Sweco Norge på nettsidene til Norconsult.

Marius Jablonskis, teknologisjef i Norconsult, og Cathrine Mørch, digitaliseringsdirektør i Sweco Norge, har vært de norske representantene i utarbeidelsen av paperet 'Good Data for the Public Good'.
Marius Jablonskis, teknologisjef i Norconsult, og Cathrine Mørch, digitaliseringsdirektør i Sweco Norge, har vært de norske representantene i utarbeidelsen av paperet "Good Data for the Public Good".

Mer robuste bygg

Det er et godt samarbeid innad i den norske rådgiverbransjen, men alle kan bli bedre på å dele mer av beste praksis når prosjektene er ferdige.

- Selv om samarbeidet mellom de ulike aktørene i bransjen blir tettere, har vi en lang vei å gå når det kommer til deling av data om byggene vi jobber med. Vi snakker ikke om deling av sensitive data, men informasjon som kan bidra til at vi driver bransjen i en bærekraftig retning, sier Marius Jablonskis som er teknologisjef i Norconsult.

Link til paperet i bildet.
Link til paperet i bildet.

- Dagens byggherrer sitter på informasjon om drift, energibruk, oppgraderingsbehov og materialvalg. Dersom aktørene i bransjen delte denne type informasjon med hverandre, kunne vi fått enda mer energieffektive og robuste bygg, sier Cathrine Mørch.

Et slikt samarbeid vil ikke bare komme bransjen til gode. Det å gjøre data om hele byggets livsløp tilgjengelig for alle, er også viktig for å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling.

- Ved å dele beste praksis med hverandre drar vi bransjen fremover. Dette innebærer også at vi må dele innsikt om hva som kunne vært gjort annerledes, kun da kan vi bli bedre. I sum vil dette sørge for at både bygg og infrastruktur blir bedre, sier Jablonskis.

Han understreker at de transformative gjennombruddene krever samarbeid på tvers.

- Inkrementell innovasjon er noe de fleste av oss driver med til daglig, gjennom at vi tar ting videre ett skritt av gangen. Skal vi få til de store, transformative gjennombruddene må vi justere hvert steg, og ta et stort sprang i samme retning. I dag står vi samlet med kunder, entreprenører, leverandører og utviklere, og sammen kan vi bevege bransjen fremover, sier Marius Jablonskis.

- Vi blir stadig mer digitale og modellbaserte, men vi er ikke helt i mål. Nå må vi bruke teknologien og dens muligheter til å sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling av bransjen, sier Cathrine Mørch.

Kilde:

https://www.norconsult.no/aktuelt/nyheter/oppfordrer-til-mer-deling-og-mindre-silotenking/

BFO er på sosiale medier. Link i bildet.
BFO er på sosiale medier. Link i bildet.
Powered by Labrador CMS