Første brannspjeld godkjent for brannsikring av ventilasjonskanaler i massivtre

Det er Protecta Brannspjeld som er først ute med en slik sertifisering. Spjeldet har vært igjennom mange tester, og har nå fått sertifisering for branntetting av ventilasjonskanaler i massivtre-konstruksjoner. Bruken gjelder både for vegger og etasjeskiller.

Publisert Sist oppdatert

Protecta Brannspjeld er det første produktet som har fått ett produktsertifikat for gjennomføringer i massivtre fra akkrediterte UL (Underwriters Laboratories). UL er ett av verdens største sertifiseringsorgan.

Protecta Brannspjeld benyttes for å brannsikre ventilasjonskanaler ved gjennomføringer i brannbegrensende konstruksjoner som brannceller og brannseksjoner. Det tetter mot gjennomtrengning av brann og røyk både utenfor og inne i ventilasjonskanalen.

- Produktet består av ett spjeld som lukker seg ved brann ved bruk av en patentert hurtig-reagerende varme-ekspanderende grafitt-belegg som er plassert på stålprofiler inne i brannspjeldet. Utsparinger rundt brannspjeldet i massivtre branntettes med Protecta FR Akryl - som ikke har behov for mekaniske fester, sier Kjetil Bogstad som er administrerende direktør i Polyseam som produserer Protecta-produktene.

Godkjennelsen gjelder for brannmotstand EI 90 i massivtre (inntil EI 120 i andre konstruksjoner). Den gjelder for store ventilasjonskanaler inntil Ø 1250 mm.

- Dette er de største ventilasjonskanaler som er testet og godkjent innenfor alle konstruksjoner, ikke bare massivtre, sier Bogstad.

I andre konstruksjoner omfatter godkjenningen også firkantede kanaler inntil 1200 x 1700 mm.

Standard for ventilasjonskanaler

Sertifiseringen er utført i henhold til NS-EN 1366-12 for ventilasjonskanaler, og ikke den normale standarden for branntetting NS-EN 1366-3.

- Dette er fordi standarden for branntetting kun gjelder for branntetting av kabler og rør-gjennomføringer, men ikke ventilasjonskanaler, sier Kjetil Bogstad.

- Når man tester i henhold til NS-EN 1366-12 så blir spjeldet også testet mot et trykk på minimum 300 Pascal, i tillegg til simulering av brann inne i ventilasjonskanalen.

Mange fordeler

Kjetil Bogstad sier det er mange fordeler med å bruke Protecta Brannspjeld.

- Blant annet er det ikke nødvendig med full-isolering av ventilasjonskanaler. Dette gir store kostnadskutt og lavere etasjehøyde. Protecta-spjeldet er dessuten vedlikeholdsfritt, og uten elektriske tilkoplinger eller mekaniske, bevegelige deler. Det vil alltid fungere i en brannsituasjon, og sparer byggherren for vedlikeholdskostnader på sikt. Og man risikerer heller ikke at det ikke vil fungere i praksis etter en viss tid, sier han.

Protecta-spjeldet lukker seg ved brann, men ikke kun med røyk. Dermed kan ventilasjonsanlegget benyttes til røykventilering fra andre områder som ikke er i brann.

- Det holder også temperaturen i kanalnettet lavere enn 120°C, og vil dermed beskytte vifter og aggregater i anlegget. Samme brannspjeld kan monteres både vertikalt og horisontalt, og er testet og godkjent for brann fra begge sider av konstruksjonen, sier Kjetil Bogstad.

Levetiden er på over 50 år. Dermed kan brannspjeldene fungere i samme livsløp som ventilasjonsanlegget de er montert i.

Mer informasjon

Ønsker du pdf-kopier av tekniske dokumenter, ta kontakt med Polyseam på post.no@polyseam.com. Databladene er foreløpig kun på engelsk, men norske versjoner kommer etter hvert.

Powered by Labrador CMS