13. og 14. mars i år kan du møte og oppleve noen av bransjens fremste eksperter. En av de som står høyt på lista over foredragsholdere på Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) sin årlige Brannsikkerhetskonferanse, er Antonio Terio. 

Antonio vil presentere den nyeste utviklingen innen brannsikkerhetsteknologi, spesielt rettet mot høytrykk vanntåke og bærekraftige løsninger.

Antonio Terio hos Danfoss Fire Safety gleder seg til å møte årets deltagere på Brannsikkerhetskonferansen på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen.

Som italienere flest er også Antonio kjent for å være lidenskapelig opptatt av det han driver med. Selv sier han at han er svært dedikert til den tekniske kunnskapen innenfor vanntåketeknologi og at han kontinuerlig jobber for å finne de beste aktive brannslukkingsteknologiene -, systemene og produktene innenfor feltet.

Antonio er Global Category Manager hos Danfoss Fire Safety, og har vært i selskapet i over syv år. Han har sammenlagt over 15 års erfaring innen teknisk salg og spesialisering i brannsikkerhetsprodukter- og systemer. Italieneren er kjent blant sine kollegaer og i bransjen generelt, som en dyktig fagperson som har vært sentral i utviklingen av vanntåketesting- og standarder.

Utvikling innen slukketeknologi

Danfoss Fire Safety har utviklet innovative løsninger innen slukketeknologi, som blant annet muliggjør en effektiv 3D-brannslukking. Antonio gleder seg til å kunne dele med konferansedeltagerne hva dette innebærer, og hvilke fordeler det gir for brannsikkerheten i ulike typer bygg. Et scenario han vil se nærmere på er brannsikring av de større sykehusene i Danmark.

I tillegg til å belyse teknologiens potensiale, vil Antonio også adressere bærekraftsaspektet ved brannsikkerhetsteknologier. Med et stadig økende fokus på miljøvennlige og ressurssparende løsninger, vil han presentere løsninger på hvordan høytrykk vanntåke kan bidra til å oppfylle bærekraftsmålene, samtidig som brannsikkerheten opprettholdes.

Deltakerne vil få et innblikk i hvordan denne teknologien kan benyttes i bygg av massivtre uten å måtte dekkes til med gips, og hvordan den kan erstatte eller komplementere andre branntekniske installasjoner og funksjoner.

Antonio håper å gi Brannsikkerhetskonferansens deltagere en dypere innsikt i de nyeste teststandardene og godkjennelse knyttet til høytrykk vanntåke, samt hvilke områder som egner seg best for denne typen brannsikkerhetsteknologi.

Antonio håper hans bidrag vil bidra til å utvide en felles forståelse av moderne brannsikkerhetsteknologier og dens rolle i å skape tryggere og en mer bærekraftig byggebransje. 

Mye spennende på programmet

Andre foredragsholdere du vil møte på Brannsikkerhetskonferansen er:

 • Per Espen Stoknes, TED Global Speaker/førsteamenuensis, Handelshøyskolen BI
 • Ola Øyen, Silvinova
 • Mari Sand Austgard, Mycoteam AS
 • Aleksi Ojala, Jensen Hughes Tampere
 • Cecilia Wetterqvist , Bengt Dahlgren AB og Jonas Davidsson, Multiconsult
 • Kasper Kyndesen, Design Director Norway, Henning Larsen
 • Antonio Terio, Regional Manager Europe, Global Category Manager for Healthcare and High-rise buildings, Danfoss Fire Safety A/S
 • Marie Sveen Olsen, Klima- og bærekraftrådgiver og Marie Kyllingstad, Klima- og bærekraftrådgiver, Sweco Norge AS
 • Trond S. Andersen, Senior Engineer, Direktoratet for byggkvalitet
 • Christian Fundby Schou, Head of Advanced Product Development, DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut)
 • Birgitte Messerschmidt, Director, Research, NFPA
 • Vegard Ervik Olsen, Faglig leder Brannsikkerhet, Multiconsult
 • Lasse Ruud, seniorrådgiver og betongteknolog, WSP
 • Åge Tøndevoldshagen, Brannsjef Dovre og Lesja, Dovre kommune

Les mer og meld deg på her: Brannsikkerhetskonferansen 2024