Etter elsparkesyklene, hva da med engangsgrillene?

Debatt: NKF er glad for loven om elsparkesykler som Stortinget nå har vedtatt. Den legger til rette for at kommunene kan fastsette rammer som forebygger kork, kaos og kollisjoner. Nå mener vi tiden er moden for mer løsningsorientert håndtering av engangsgriller. Også de gir glede, men byr samtidig på brannfare og forsøpling.

Publisert

Nå på sommeren er det bålforbud i skog og mark. De fleste forstår at det ikke er lov å tenne opp et bål, men mange vet ikke at forbudet også gjelder engangsgriller. Dermed opplever vi fra tid til annen skogbranner forårsaket av engangsgriller, men heldigvis ikke for ofte. Det som er et større og mer synlig problem både i friområder og parker, er forsøpling av griller som hensettes, samt ødelagte plener som har svimerker etter varme griller. De færreste liker dette, spørsmålet er hvordan det kan løses.

Vi tror hverken forbud eller særlov, er løsningen på håndtering av problemene engangsgrillene skaper.

Rune Aale-Hansen i NKF

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) tror hverken forbud eller særlov er løsning på håndtering av problemene engangsgrillene skaper. Til gjengjeld tror vi det er hensiktsmessig å bruke andre virkemidler, eksempelvis gebyr gjerne i form av en panteordning. På samme måte som innføring av pant på flasker og brusbokser har bidratt til over 95 % resirkulering, tror vi en tilsvarende løsning for engangsgrillene vil bidra til å redusere forsøplingen. Det som er litt mer krevende å få til, er bevissthet rundt bålforbud og forståelse for at dette også gjelder engangsgriller. Et tiltak kan være å pålegge utsalgssteder å informere om dette, ved siden av den løpende informasjonen brannvesenet i kommunene ellers gir.

NKF ønsker ikke å forby engangsgriller. De er til glede for mange. Vi mener imidlertid at de vil være til enda større glede med noen enkle tiltak som gjør at forsøpling og brannfare reduseres.

Powered by Labrador CMS