Slukking av flybrann med vanntåke i hangaren til RISE i Trondheim.
Slukking av flybrann med vanntåke i hangaren til RISE i Trondheim.

Spennende nytt prosjekt fra RISE

RISE Fire Research har siden sommeren 2020 jobbet med et spennende prosjekt i Trondheim. Etter en konkurranse får tre vanntåkeleverandører muligheten til å gjennomføre slukkeforsøk av branner i hangar hvor fly står plassert.

Publisert

.I sin store forsøkshall utenfor Trondheim, har RISE det siste halve året jobbet med å sette opp en storskala mockup av et Boeing 737 fly, altså en modell av flyet som er i samme størrelse som i virkeligheten, for å etterligne en reell situasjon ved slukking av brann i en hangar med fly.

Resultatet fra slukkeforsøkene fra de tre vanntåkeleverandørene, skal lede til dokumentasjon som beskriver beskyttelsen av områder i en hangar som ikke kan beskyttes fra dyser i taket, det vil si på undersiden av flyet.

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet er i hovedsak å forske på om vanntåkebeskyttelse kan erstatte dagens mest brukte løsning med skumbeskyttelse. Skumbeskyttelse er som oftest en utmerket løsning for å slukke brann. Men skummet medfører på den andre siden omfattende kostnader i reparasjon av fly i etterkant.

- Bakgrunnen for prosjektet er videre at piloter ikke har ønsket å operere fly som har vært utsatt for skum, før flyene har vært fullstendig overhalt, sier Robert Harley Mostad, som er ingeniør i RISE .

- Det er tilfeller hvor skumsystem uønsket har blitt utløst og man kan da tenke seg til at det medfører store kostnader om alle fly i hangaren må overhales. Målet med prosjektet er å hjelpe leverandører av slukkesystemer til å dokumentere alternative løsninger, i dette tilfellet vanntåke.

Flere vil få mulighet

Så langt er det blant annet Firenor og Prevent Systems som har fått mulighet til å teste brannslukking i hangaren. Men ved slutten av prosjektet vil RISE åpne opp for flere slukkeleverandører som ønsker å teste etter samme vanntåkeprosedyre. Leverandørene vil kunne benytte den ferdige mockupen, og dermed kun betale for leie av hall samt personell under testingen. Slukkeleverandører som benytter denne muligheten til å teste i forlengelsen av prosjektet, vil ha den store fordelen at de kan gi tilbud på en konkret leveranse til oppdragsgiveren.

Se flere bilder fra forsøkene under. På disse bildene er fra Firenor sitt forsøk i hangaren.

Modell av Boeing 737 fly i hangaren til RISE.
Modell av Boeing 737 fly i hangaren til RISE.
Powered by Labrador CMS