En invitasjon til Byggmesterforbundet

Takk til Byggmesterforbundet for at de er til for deres medlemmer, og at de ønsker å ta vare på den norske tradisjonen med å bruke treprodukter. Der har vi felles interesser, og for BFO er det viktig at dette aldri må gå på bekostning av brannsikkerheten.

Publisert Sist oppdatert

Det er gledelig at stadig flere i byggebransjen er åpne og ærlige på den situasjon som har bygget seg opp over flere år, og som nå kommer til syne med nasjonal systemsvikt når det gjelder involverte parters evne og interesse for å oppdage, varsle og utbedre avvik.

Vi appellerer derfor til leverandører og produsenter av slike treprodukter til å bli medlem i BFO (Brannfaglig fellesorganisasjon), for å være med på å løfte frem kunnskapen om slike produkter, og deres bidrag til brannsikkerhet.

- Sammen kan vi gjøre mer enn vi kan hver for oss!

Forskning på brannsikkerhet har lenge vært veldig forsømt i Norge. Når det så kommer branntester som er så til de grader lite vitenskapelig basert og direkte påvirket, så må vi reagere: «Ved gjennombrenning i fasaden ble lekkasjepunkter tettet med ubrennbart materiale på fasadens bakside (den siden som ville utgjort hulrommet). Dette ble gjort for å unngå brannspredning på baksiden.» «Faktisk ble flammer på ikke-eksponert side av fasaden slokket for å unngå å forstyrre målingene og brannutviklingen av brannen på kledningens fremside.»

Når vi påpeker at vi trenger å se faglig dokumenterte branntester på hele fasader slik de blir bygget og uten menneskelig påvirkning, så kjører man nye branntester på hulrom. Spennende, men det er ikke dette som er interessant. At man også bruker royal-kledning som har den laveste FIGRA-verdien, gir heller ikke et realistisk bilde.

Myndighetene må sørge for at alle aktører forholder seg til norsk lov, driver systematisk arbeid med å skaffe og innføre kunnskap, og fremme brannsikkerhet. Slik er det ikke nå og derfor er BFO også interessert å få høre hva statsråden skal gjøre med vår og Byggmesterforbundets henvendelse. Vi trenger ikke mer snakk - vi trenger mer handling.

Heldigvis er ikke situasjon helt mørk, det kommer treprodukter som har gode egenskaper ved brann. Når trefasade motstår brann i 30 minutter etter realistisk branntester, og det er kun 70˚C etter så lang tid bak fasaden, tyder dette på at de utfordringer vi ser, også fører til innovasjon av nye produkter.

I dette ligger det et stort håp, ting kan også bli bedre, men ansvaret for at dette skjer ligger hovedsakelig på myndighetene.

Les også: Åpent brev til Kommunal-og distriktstatsråd Bjørn Arild Gram

og Særinteresser, myndighetsansvar og brannsikkerhet i trehus

Powered by Labrador CMS