Heis kan snart benyttes til å evakuere under brann (foto: Synnøve Haram).
Heis kan snart benyttes til å evakuere under brann (foto: Synnøve Haram).

Mye raskere evakuering ved bruk av heis

NS 3807 heter det nye forslaget til standard for bruk av heis til å evakuere bygg under en brann. 2. februar går høringsfristen ut. Ikke alle er positive til forslaget. Men de fleste ser fornuften i å sikre en rask evakuering ut av bygningen ved bruk av heis når det ikke er fare for liv og helse. Og det er ikke fritt frem uansett situasjon. Det skal defineres en sikker logisk sone rundt heisen på minimum 15 meter med tre detektorer. Er det røyk i dette området, skal heisen ikke benyttes.

Publisert Sist oppdatert

Bruk av heis under brann er tema på Quality Norway-dagene i dag. Ny standard - NS 3807 - er på høring hos Standard Norge, og fristen går ut 2. februar.

Det er mange som har både positive og negative synspunkter på bruk av heis til å evakuere under en brann. For mange så sitter det i ryggraden at man ikke skal gå inn i en heis når det brenner i bygget.

- Men hvorfor skal vi ikke bruke heis til å evakuere når det for eksempel brenner langt unna heisen? spør Jarl Tonning fra Nokas Brannconsult som er sentral i arbeidet med den nye standarden.

Han viste også til evakueringsøvelser på et stort hotell i Oslo hvor evakuerngstiden normalt er 20 minutter for å få tømt hele hotellet.

- Da vi tok i bruk heisen, tok det fire minutter før alle var ute, sier Jarl Tonning.

At heisen kan benyttes under brann gjør det også enklere å få ut personer med nedsatt funksjonsevne.

Ta diskusjonen på LinkedIn!

Strenge begrensinger

Det er klare begrensninger for når heis skal brukes til evakuering av et bygg.

- Vi har definert en logisk sikker sone som skal strekke seg minimum 15 meter fra heisen og være dekket av minst tre detektorer. Det skal være røykfritt i dette området om heisen skal benyttes, sier Tonning.

Hvis en av detektorene i dette området løser seg ut, så stopper ikke heisen i denne etasjen. Dette vil gå automatisk. Det vil også være et blinkende rødt lys ved heisen som gir personer som oppholder seg i området varsel om at heisen ikke skal brukes.

I henhold til TEK17 er det ikke lov å bruke heis under en brann. Standarden vil heller ikke føre til endringer i TEK17. Men TEK17 definerer ikke hva som er brannalarm, og hvor den eventuelt skal ha løst seg ut for at man ikke skal kunne bruke heisen. Og det er dette forslaget til ny standard har tatt utgangspunkt i.

Brannalarmen styrer

- Det er brannalarmanlegget som styrer bruken av heisen når det brenner i bygget. Hvis noen av detektorene i den sikre sonen er aktivert, så vil ikke heisen stoppe i den aktuelle etasjen. Dermed vil det ikke være mulig å bruke den når det brenner for nært, sier Jarl Tonning.

Men hva om brannalarmanlegget ikke fungerer som det skal?

- Brannalarmanlegget et hjernen i bygget, og styrer de fleste funksjoner. Det må fungere som det skal, sier Jarl Tonning.

Skal inn i brannkonseptet

Det er brannrådgiveren som setter opp brannkonseptet som har ansvaret for å definere den sikre sonen rundt heisen.

- Og dette skal prosjekteres i hvert enkelt tilfelle, sier Jarl Tonning.

Brannrådgiveren skal også sette opp planen for alarmorganisering. Denne planen skal være et levende dokument som skal følge livssyklusen til bygget.

Powered by Labrador CMS