Av Jan Eirik Schiøtz

Brennaktuelt.no har hatt en samtale med Wetterqvist. Hun er brann- og risiko-konsulent i det svenske firmaet Bengt Dahlgren. – Skal vi få med alle aspekter i bærekraft, må vi se bygget i et livstidsperspektiv, var Cecilias første utsagn. Det tas ikke hensyn til konsekvensene av brann, når bærekraft til et nytt bygg skal vurderes. Det kan hentes mye informasjon ut fra eksisterende statistikk om konsekvensene ved brann, nok til å vurdere bærekrafts påvikningen av brann.

CO2 ekvivalenter

I arbeidet med å redusere CO2 fotavtrykket er det innført beregninger og i noen sektorer avgift på utslipp av CO2. Det bør også gjelde for bygg og konsekvensene av brann, mener Wettergvist. Det er gode regler for personsikkerhet i de nordiske land når det gjelder regelverket for bygg. Krav til rømningsveier og brannhemmende materialer viser at det tenkes brannteknikk i forskriftene. Det kommer nå også krav til å vurdere livstidskostnadene for bygg ved prosjektering. Problemet er at konsekvensene av brann er ikke med i disse vurderingene. 

Veien å gå er å innføre CO2 ekvivalenter for konsekvensene av brann, mener Wetterqvist. Ut fra type bygg og statistikk kan man beregne muligheten for at det oppstår en brann og mengden utslipp som brann vil forårsake. Med et slikt grunnlag kan de utarbeides oversikt over hvilke CO2 ekvivalent per kvadratmeter et bygg skal ha. Fastsettes det en kostnad per ekvivalent, kan byggherrer få krav om å ta det med i lønnsomhetsberegningene for bygg.

Vil bli diskusjon

I Danmark er det innført CO2 ekvivalenter for konsekvenser av brann. Men for å unngå diskusjoner ved innføringen, ble kravene satt ganske høyt. Etter Wetterqvist mening er disse kravene satt alt for høyt til at de vil gi noen effekt. Hun har forståelse for bakgrunnen med å sette kravet høyt. Da blir det enklere å innføre systemet med å ta CO2 ekvivalenter inn i vurderingsgrunnalegt for nye bygg. Men skal systemet få noen konsekvens, må kravene senkes etter hvert. Da vil de negative bærekrafts konsekvensene av brann få betydning for hvilke brannverntiltak byggherrer vil ta.

- I Sverige er man midt oppe i en slik diskusjon i disse dager, forteller Wetterqvist. 31. mai var det høringsfrist for et forslag den svenske regjering har utarbeidet. Diskusjonen om forslaget vil være i høst. Fagmiljøet har sendt uttalelse til Regjeringen. I denne høringsuttalelsen tas det til orde for å innføre en løsning med CO2 ekvivalenter i forskriftene for bygg. Men i en startfase bør ikke kravene være for strenge. Med etter hvert som bransjen lærer og forstår betydningen av kravene, kan kravene økes.

Må få med utdanningen

- I dag er det ikke enkelt å få forståelse for krav om å innføre krav å beregne CO2 utslipp ved eventuell brann i byggbransjen, sa Wetterqvist. I noen miljøer er det en gryende forståelse for denne problemstillingen. På grunn av den avvente holdningen er det viktig å sette realistiske grenseverdier.

 

Et viktig element i å få forståelse for brannvern sett i et bærekraftperspektiv, er å få temaet inn i utdanningen, mener Wetterqvist. Det har vært et forskningsprosjekt i Sverige som har sett på å få brannvern inn i byggutdannelsen. Vi har fått løftet problemstillingen i egen bransje, og litt i offentligheten. Nå gjelder det å få med byggbransjen også.

BFO og brennaktuelt.no vil følge opp dette teamet i fremtiden og håper å få bransjen engasjert. Og at man kan utvikle et godt samarbeid med byggbransjen.