Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), har ansvaret for blant annet styring av forvaltningspolitikk, plan- og bygningsloven, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og valggjennomføring, bolig- og bygningspolitikk og koordinering av regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål.
Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), har ansvaret for blant annet styring av forvaltningspolitikk, plan- og bygningsloven, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og valggjennomføring, bolig- og bygningspolitikk og koordinering av regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål.

Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2022

1. juli blir det gjort endringer i byggereglene. Kommunal og distriktsdepartementet har vedtatt endringer i byggteknisk forskrift (TEK) og byggesaksforskriften (SAK). Dette skal bidra til å redusere klima- og miljøavtrykket fra bygg, og endringene får en overgangsordning på ett år.

Publisert

Fra 1. juli 2022 er det krav om at nye bygg skal bygges slik at de senere kan demonteres, at materialer skal bli kartlagt for ombruk ved større arbeid i eksisterende bygg og kravet til sortering av avfall på byggeplass øker fra 60 til 70 vektprosent.

Det er også krav om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg. Kravene er innført med en overgangsperiode på ett år.

Bygg og anlegg står for rundt 15 prosent av klimagassutslippene i Norge, og er den største kilden til avfall her i landet. Bransjen er derfor viktig for at Norge skal nå klima- og miljømålene.

- Vi innfører nå krav om at nye bygg skal bygges slik at de kan demonteres i etterkant, og at materialer skal bli kartlagt for ombruk ved større arbeid i eksisterende bygg, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

- Vi øker også kravet til sortering av avfall på byggeplasser fra 60 til 70 prosent, sier han.

Regjeringa innfører også krav om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg.

- Hurdalsplattformen slår fast at vi må skjerpe kravene til byggenæringen, sier kommunal- og distriktsministeren.

- Samtidig er det også et mål å holde byggekostnadene så lave som mulig. Vi går nå i gang med et arbeid med å vurdere aktuelle virkemidler for å balansere de nye hensynene, sier Gjelsvik.

I tillegg omfatter endringene forenklinger og presisering av energireglene på noen områder.

Les foskriftsendringen her (pdf)

Endring i byggevareforskriften (DOK) skal tilrettelegge for ombruk av byggevarer

Fra 1. juli 2022 blir det unntak fra krav til dokumentasjon ved omsetting av brukte byggevarer som tas ut av et byggverk, som det ikke er foretatt vesentlige endringer av, og som skal brukes på nytt i et byggverk.

Dette skal gjøre det enklere å omsette brukte byggevarer samtidig som krav til helse, miljø og sikkerhet i bygg er ivaretatt.

Les endringen i Lovdata her

Oppdatert veiledning legges ut på dibk.no 1. juli 2022.

Kilde: regjeringen.no

Powered by Labrador CMS