Standard om skorsteiner oversatt til norsk

Det har vært en rivende teknisk utvikling av ildstedene de siste årene, og dette stiller nye krav også til skorsteinene. Derfor ble den europeiske standarden for skorsteiner revidert i fjor. Nå har den kommet på norsk.

Publisert Sist oppdatert

Det er i standarden NS-EN 1443:2019 – Skorsteiner – Generelle krav vi finner kravene § 15 i byggteknisk forskrift (TEK17) krever at røykkanaler og skorsteiner skal oppfylle. Dette er opprinnelig en europeisk standard som ble revidert i 2019, og som også gjelder for Norge. Nå har den blitt oversatt til norsk. Det melder Direktoratet for byggkvalitet.

Link til bestilling hos Standard Norge i bildet.
Link til bestilling hos Standard Norge i bildet.

Krav og ytelseskriterier

Standarden angir generelle krav, grunnleggende ytelseskriterier og grenseverdier for skorsteiner som er tilknyttet et ildsted innendørs. Standarden gjelder også for tilknytningskanaler og -deler til skorsteinen. Standarden er tenkt brukt som en referanse til produktstandarder for komponenter som brukes ved konstruksjon av skorsteiner.

I tillegg gir standarden også minstekrav for merking og samsvarsvurdering, og kan brukes som grunnlag for spesifikasjoner av produkter som omfattes av en europeisk teknisk godkjenning (European Technical Assessment, ETA).

Standarden gjelder ikke for frittstående skorsteiner.

Miljøhensyn og teknisk utvikling

Årsaken til at standarden ble revidert er at ildsteder har endret seg mye de siste årene på grunn av energiøkonomisering og hensynet til miljøet. Standarden fastsetter derfor felles krav, betegnelser og vurderingssystemer for skorsteiner uavhengig av materiale.

Den tekniske utviklingen av skorsteinene som har skjedd de siste årene har også gjort det nødvendig med nye tilleggskrav til skorsteiner blant annet når det gjelder drift med overtrykk eller ved dannelse av kondensat.

Standarden kjøpes hos Standard Norge.

Kilde og mer informasjon:

https://dibk.no/om-oss/Nyhetsarkiv/revidert-standard-om-krav-til-skorsteiner-i-norsk-utgave/

BFO er på sosiale medier. Link i bildet.
BFO er på sosiale medier. Link i bildet.
Powered by Labrador CMS