Oddgeir Tobiassen (foto: Rørentreprenørene Norge).
Oddgeir Tobiassen (foto: Rørentreprenørene Norge).

RørNorge: Glad for innspill som kan forbedre styringssystemet til rørleggerne

Det er trist å lese om Basa-brannen, og at sprinkleranlegget ikke var i drift da det brant. I artikkelen blir også Rørentreprenørene Norge sitt styringssystem omtalt som mangelfullt. Rørentreprenørene Norge oppdaterer styringssystemet jevnlig, og setter pris på tilbakemeldinger som bidrar til forbedringer.

Publisert Sist oppdatert

Anders Sandmæl i Dokumentert as har et viktig poeng når han sier at alle som bruker en sjekkliste, skal ha fått opplæring og vite hva de forskjellige svaralternativer innebærer. Det er veldig viktig at rørleggeren er oppdatert, og kjenner godt alle systemene de håndterer. Arbeid som gjøres riktig første gang ved utførsel, og som siden vedlikeholdes slik det skal, er den beste måte å unngå feil. Å etablere ordninger der tredjepart går etter og dobbeltsjekker kan i noen tilfeller være fornuftig, andre ganger kan det være uhensiktsmessig og bli unødvendig dyrt.

Innholdet i styringssystemet til RørNorge som gjelder sprinkleranlegg er i hovedsak sjekklister for utførelse – som rørlegger benytter ved installasjonen og med grunnlag i prosjekterte tegninger.

I tillegg inneholder systemet en FDV-instruks som en del medlemsbedrifter benytter som grunnlag ved utarbeidelse for drift og vedlikehold av anlegget.

En forutsetning for utførelse av enhver installasjon er at den som gjør jobben har nødvendig kompetanse – og det samme gjelder for bruk av et styringssystem. Dette gjelder både kjennskap til rutiner, bruk av sjekklister, avviksmeldinger og ved utarbeidelse av FDV-instrukser.

Styringssystemet er utarbeidet som et "mal-system" og må tilpasses det aktuelle anlegget. Ved utarbeidelse av FDV-instrukser må også bedriften ta hensyn til aktuelle lover, forskrifter, aktuelle bransjenormer og standarder - og følge nødvendige pålagte og anbefalte rutiner og intervaller for drift- og vedlikehold og nødvendig service av anlegget. I tillegg må bedriften også ta hensyn til materialleverandørenes anbefalinger.

For ethvert VVS-teknisk anlegg er det også viktig at rørentreprenøren gjennomfører tilstrekkelig opplæring av driftspersonellet for anlegget. Omfang av slik opplæring er som regel kontraktsfestet.

Rørentreprenørene Norge oppdaterer styringssystemet jevnlig, og er opptatt av at innholdet til enhver tid er optimalt og best mulig – og vi setter pris på tilbakemeldinger som bidrar til forbedringer.

Powered by Labrador CMS