Landbrukets brannvernkomité mener satsing på brannforebyggende tiltak kan være hovedårsak. Dette resultatet viser at det nytter å satse på forebygging og kompetanseheving.

 

Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO Brann) formål er å skape gode rammebetingelser for aktørene i bransjen for å oppnå bedre brannvern for liv, miljø og verdier. Nettavisen brennaktuelt.no skal være et strategisk hjelpemiddel i dette arbeidet. Det nye teamet som skal ha ansvaret for brennaktuelt.no – vi er tre erfarne tekniske journalister – vil ha formålet til BFO Brann som ledetråd i vårt arbeid. 

For å få en levende og aktuell nettavis er det avgjørende å ha god kontakt med bransjen. Vi ønsker å presentere aktuelle faglige saker som kan hjelpe bransjens aktører til å utføre sin jobb på en faglig tilfredsstillende måte. Men det er også viktig at vi også kan presentere nyheter fra bransjen. Det gjelder både interessante prosjekter, nyvinninger innen teknologien og rammebetingelser for aktørene.

Vi har nå jobbet en del med å få nye systemer på plass. Dere har derfor opplevd et opphold i kontakten med brennaktuelt.no. Når nye løsninger skal utvikles, og flere leverandører er involvert hender det at noen tidsfrister overskrids. Vi beklager oppholdet 

Vi er i ferd må å få alt på plass. på Skal vi få til dette, må vi få god kommunikasjon med dere som er aktive i bransjen. Vi, der er:

  • Leslie Henriksen, fagjournalist tidligere ansvarlig redaktør i Moderne Produksjon; 
  • Eirik Iveland, fagjournalist og tidligere ansvarlig redaktør i IngeniørNytt; 
  • Jan Eirik Schiøtz, ansvarlig redaktør. Er nå ansvarlig redaktør i fagtidsskriftene AMNYTT, Min Drift & Vedlikehold og Kranteknikk; 

Jeg var BFO Branns første daglige leder og jobbet tett med styret for å utvikle en faglig interessant organisasjon. Arbeidet som det nyvalgte styret nå jobber med, ser ut til å være en kraftig videreføring av intensjonene ved etableringen av foreningen.

Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven med å fylle brennaktuelt.no med interessant stoff