Regjeringen ønsker fortgang i fagskolen, og vil bevilge 20 millioner

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner for å få til en raskere igangsetting av byggearbeid og etablering av ny fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell ved Norges brannskole i Tjeldsund.

Publisert Sist oppdatert

– Regjeringen vil styrke brannutdanningen. Med denne bevilgningen legger regjeringen til rette for at vi tar et nødvendig steg nærmere ny fagskole og et viktig løft for brannberedskapen i hele landet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Norges brannskole trenger ny infrastruktur før man kan etablere ny fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell. I januar 2019 fikk Statsbygg i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt for bygging av ny infrastruktur. Statsbygg vil levere rapporten fra forprosjektet i løpet av juni.

Midlene som regjeringen nå foreslår vil sikre samsvar mellom fremdrift i byggeprosjektet og øvrig nødvendig arbeid for å etablere ny fagskole. Forslaget er også et ledd i å stimulere norsk økonomi, og legge til rette for å få folk tilbake i jobb.

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/20-millioner-til-fagskole-for-utdanning-av-brann—og-redningspersonell/id2704563/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2030.05.2020&utm_content=Samfunnssikkerhet%20og%20beredskap

Powered by Labrador CMS