Generalsekretær Grete Herlofson og direktør for frivillighet og forebygging Kim Hagen Bertheussen i Redningsselskapet ser fram til å kunne tilby RS Trygg i vann til enda flere elever.
Generalsekretær Grete Herlofson og direktør for frivillighet og forebygging Kim Hagen Bertheussen i Redningsselskapet ser fram til å kunne tilby RS Trygg i vann til enda flere elever.

Historisk tildeling til drukningsforebyggende opplæring

Ifølge Redningsselskapets statistikk skjer rundt 40 prosent av drukningsulykkene i sommermånedene juni, juli og august. Redningsselskapets største drukningsforebyggende aktivitet, RS Trygg i vann, har mottatt 12,8 millioner kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Publisert

«RS Trygg i vann» er et kurs i utendørs selvberging og livredning i vann, og er koblet opp mot de nye kompetansemålene i kroppsøvingfor elevene på ungdomstrinnet. Kurset er et av de mest omfattende satsningsområdene i Redningsselskapets forebyggende arbeidet mot drukning.

– Vi er svært takknemlige og ydmyke for tildelingen. Ambisjonen vår er å kunne gjøre «Trygg i vann»tilgjengelig for alle landets kommuner som har behov, og denne tildelingen vil gjøre det enklere å nå ambisjonen vår, sier generalsekretær Grete Herlofsoni Redningsselskapet.

Opplæring på hjul

Tildelingen på 12,8 millioner kroner er den største til forebyggende kampanjer i Redningsselskapets historie. I perioden 2021-2022 hadde Redningsselskapet et samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB som muliggjorde at de første mobile opplæringsstasjonene kom på hjul. Resultatet ble at 5335 elever fikk opplæring.

– I år er ambisjonen å få hele 10 000 elever gjennom kurset. Med denne bevilgningen rigger vi oss til for å øke dette antallet betraktelig de kommende årene, og til slutt kunne sikte mot full nasjonal dekning, sier Herlofson.

– Det har vært svært gledelig å se den store interessen for kurset «RS Trygg i vann», og de første mobile opplæringsstasjonene er imponerende. Vi er stolte over å kunne bidra til at dette blir et tilbud over hele Norge, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Rundt 40 prosent av drukningsulykkene skjer i sommermånedene juni, juli og august. Drukning i forbindelse med bruk av fritidsbåt, fall fra land og under bading er de vanligste ulykkestypene om sommeren.

Powered by Labrador CMS