Sevesokonferansen 2021 - åpnet for påmelding

Sevesokonferansen arrangeres annethvert år, og er en viktig møteplass for storulykkevirksomheter og myndigheter i Norge. Den digitale konferansen er gratis, og går av stabelen 21. september 2021.

Publisert

Storulykkemyndighetene inviterer til den nasjonale Sevesokonferansen i 21. september 2021. Konferansen blir i år digital og deltakelse vil være gratis, men alle som skal delta må melde seg på.

Tema for årets konferanse:

 • IKT-sikkerhet og sikring
 • Læring fra hendelser
 • Nytt fra myndighetene

Sevesokonferansen er en viktig felles arena for storulykkevirksomheter og myndigheter i Norge og skal bidra til erfaringsutveksling og faglig påfyll. Konferansen er i år digital, men vi håper å møtes fysisk igjen ved neste Sevesokonferanse.

Målgrupper for konferansen:

 • storulykkevirksomheter
  • ledere
  • verneombud
  • HMS-koordinatorer
  • drifts- og vedlikeholdspersonell
  • IKT-sikkerhet- og sikringsansvarlige
 • nasjonale, regionale og lokale myndigheter med en rolle relatert til storulykkevirksomheter
 • andre som er involvert i oppfølging av storulykkevirksomheter

>> Gå til konferansesiden for å se programmet og melde deg på

Kilde: dsb.no

Powered by Labrador CMS