Ekeberghallene består av totalt 32.000 kvadratmeter (brutto) lagerplass – fordelt på 48 fjellhaller over to etasjer.

Mads Hunstad Kristiansen, utleiesjef i Oslo Havn.

- Det finnes ikke noe tilsvarende som Ekeberghallene i Oslo, som jeg kjenner til. Den sentrumsnære beliggenheten, med umiddelbar forbindelse til Sydhavna og E18 er unik, sier Mads Hunstad Kristiansen, utleiesjef i Oslo Havn, i en pressemelding.

Rehabiliteringen pågår fram til sommeren 2025. Da har fjellhallene fått nytt VVS-, brann- og elanlegg. I tillegg er betong rehabilitert og adgangskontroll og fjellsikring forbedret.

- Vi kan snart tilby tørre og nyrenoverte lagerhaller med stor kapasitet og høyt sikkerhetsnivå. Vi ønsker å leie ut til offentlige eller private aktører med stort, langsiktig lagerbehov, sier Kristiansen. 

Troll og overnaturlige vesener 

“I gamle dager trodde man at troll og overnaturlige vesener holdt til i fjellet her under Ekebergåsen, men det har ikke hindret våre dagers ingeniører og anleggsarbeidere i å sprenge seg inn å se.” 

Slik åpner en reportasje i Filmavisen fra 1957.

https://tv.nrk.no/serie/filmavisen/1957/FMAA57005257/avspiller

“Vel, de hadde nok en annen oppgave også, å skaffe næringsdrivende i byen hardt tiltrengt lagerplass,” heter det videre i innslaget.

Ifølge eventyrsamler Peter Christen Asbjørnsens sagnmateriale flyttet Ekebergkongen til broren sin på Kongsberg allerede i 1814 på grunn av støy.

Det som eventuelt var igjen av troll og overnaturlige vesener i Ekebergåsen forsvant trolig i løpet av byggeperioden for Ekeberghallene, da enorme mengder gneis og granitt ble sprengt løs fra fjellet. 

Planene for lagerhaller ble for første gang lagt fram på et møte i Oslo Håndverks- og Industriforening 28. oktober 1947.

I et notat fra entreprenøren H. Eeg-Henriksen AS fra 1956 står det: 

ELEKTRISK ROBOT: Det gamle ventilasjonsanlegget rives lekende lett med en elektrisk robot.

“Ideen gikk i korthet ut på å sprenge seg inn i fjellet under jernbanen og under Mosseveien cirka 400 meter sønnenfor Sjursøen. Ekebergfjellet gikk her rett ned i sjøen og hindret en naturlig utvidelse av Oslo havneområde mot syd til Bekkelaget. Inne i fjellet ville man så bygge haller for lagring av varer, og de masser som ble sprengt ut, skulle styrtes i sjøen og danne nye kaiområder. Ideen ble meget godt mottatt i Oslo Kommune, og rådmann Y. Kjelstrup var behjelpelig med å få ordnet de nødvendige avtaler.”

Etter at en seksti år gammel avtale utløp i 2015 overtok Oslo Havn (tidligere Havnevesenet) fjellhallene fra AS Ekeberganlegget.

Sikker og bærekraftig 

På grunn av et betydelig vedlikeholdsetterslep er det på tide å rehabilitere fjellhallene. Det gjøres i en såkalt samspillsentreprise mellom Oslo Havn og Varden Entreprenør.

Denne gangen er det ingenting som skal sprenges. Det gamle ventilasjonsanlegget rives lekende lett med en elektrisk robot.

Joakim Linnestad er prosjektleder for Varden Entreprenør. Rehabiliteringen gjennomføres som en samspillsentreprise mellom Oslo Havn og Varden Entreprenør.

- Absolutt alt av rør, elektro og ventilasjon rives. Vi skal inn med et nytt teknisk anlegg og er i gang med betongrehabilitering, for det er en del korrosjon etter alle disse årene. Vi skal bore nye fjellbolter for å få enda bedre sikring av fjellet enn tidligere, sier Joakim Linnestad, prosjektleder for Varden Entreprenør.

Et stort avfuktningsanlegg skal sørge for at hallene blir tørre.

De sagnomsuste Ekeberghallene rehabiliteres til moderne standard.

- Det er litt neddrypp fra fjellet over og litt salter fra E18 har trengt igjennom betongen og til dels armeringen. Derfor tekker vi over hallene. De skal bli helt tørre med stabil temperatur, sier Linnestad.

Resirkulering har høy prioritet. Prosjektet har en avtale med Franzefoss, som henter de gamle materialene og rapporterer på prosjektets evne til å resirkulere.

- Vi skal resirkulere minimum 95% prosent. Alt av metall blir sortert, plast blir dratt av kablene og kobberet gjenvinnes. Sammen med Varden Entreprenør følger vi opp at underleverandørene kildesorterer, sier Yasmin Tofighi, overingeniør og miljøansvarlig for prosjektet i Oslo Havn, fortsetter Linnestad. 

Prosjektet har gjennomført en ombrukskartlegging

- Noen av de originale portene har vi valgt å beholde. Materialer vi ikke har behov for gis bort på ombruksplattformen Loopfront, sier Tofighi. 

Sikkerhet:

Lagerhallene befinner seg innenfor havnas områdesikring. Anlegget har en vesentlig høyere sikkerhetsfaktor sammenliknet med de fleste andre typer lagerfasiliteter. Adkomst til hallene er kameraovervåket døgnet rundt. Fysiske barrierer vil bli etablert i forbindelse med omlegging av Kongshavnveien (havneveien) i nær framtid.