- Min karriere innenfor brannbransjen var et ganske tilfeldig valg. Som ung var jeg militærnekter. Som voksen ser jeg at dette var en ganske naiv holdning og hadde nok ikke valgt dette i dag, forteller Thor Kr. Adolfsen når Brennaktuelt spør om når og hvordan fasinasjonen for brann og brannsikkerhetsarbeid ble til.

Etter 40 år i bransjen er Thor Kr. Adolfsen kjent for de fleste innenfor brannmiljøet. Han har også i en årrekke samarbeidet med KRIPOS og andre myndigheter.

- Som følge av det valget utførte jeg siviltjenesten ved Regionsykehuset i Trondhjem, det som i dag er St. Olavs Hospital. Jeg fikk jobb på undervisningsavdelingen der det ble min jobb å ta tak i undervisning i brannvern, et tema som var nærmest ikke eksisterende på den tiden, sier han.

- Det var derfor denne erfaringen som banet vei for en lang og givende karriere innen kunnskapsformidling og utvikling av brannforebyggende tiltak.

En krøllete sjarmør

Thor ble født den 28. februar 1956. Som ung gutt oppvokst på Røa i Oslo var han kjent for de fleste med sitt store brusende hår, høye røst og ragende figur, ulik mange andre som vokste opp på denne kanten av byen. Underveis fikk både Huseby skole og Persbråten gymnas gleden av å undervise Thor.

Som ung voksen ble det et kort stopp ved Universitetet i Oslo før han pakket snippesken og dro til Trondheim for å ta sin sivilingeniørutdanning i kjemi ved NTH (Norges Tekniske Høyskole), i dag kjent som NTNU. Her ble han i 4,5 år, hvorpå han landet i Oslo og etter hvert flyttet til Asker med sin kone.

- På denne tiden var det stor arbeidsledighet, men etter en tid fikk jeg jobb i Norsk brannvernforening (NBF), forteller Thor.

- Og der jeg ble i 34 år, sier han med en liten latter.

En sentral skikkelse

- Da jeg begynte i Norsk Brannvernforening, var kursaktiveten liten. Jeg fikk i oppgave å bygge opp dette. Det passet fint for meg fordi kunnskapsformidling har alltid vært min hovedinteresse i faget. Vi må bygge vår fremtid på fakta og ikke synse så mye. Gjennom kurs og utgivelse av litteratur får man systematisert og dokumentert kunnskap som kan benyttes i mange år fremover, sier Thor.

- 1990 kom «Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn». Det satte ekstra fart i kursvirksomheten. Vi hadde fullsatte kurs over hele landet. Kursene var ofte rettet inn mot spesielle virksomheter som sykehus og hoteller.

- Jeg har også alltid vært opptatt av brannteknisk litteratur. Utgivelse av brannteknisk litteratur er svært viktig for å kunne presentere det man kan kalle «omforent fakta», det vil si fakta som de fleste er enige om. Ved utgivelse av litteratur gjøres kunnskapen tilgjengelig for alle. Og her er «alle» et viktig poeng.

- Jeg er svært engasjert i at kunnskap innen brannetterforskning bør være tilgjengelig for alle i et åpent demokratisk samfunn. Dette innebærer både for de som er utsatt for etterforskning og eventuell tiltale og de som etterforsker og utreder. Jeg mener det er en stor uting at kunnskap gjemmes i databaser som ikke alle kan ha tilgang til, sier Thor engasjert.

Ved utgivelse av litteratur gjøres kunnskapen tilgjengelig for alle. Og her er «alle» et viktig poeng.

Thor har gjennom sine tre tiår i NBF sett flere direktører gå inn og ut av dørene. Jan Erik Thoresen var direktør i 1983, og den som ansatte Thor. Thor ble selv konstituert direktør i ni måneder fra 2001/2002 før Trond Stenberg, Erik Nylund og så Dagfinn Kalheim tok over stafettpinnen fra 2007 frem til 2019. Thor sluttet i Brannvernforeningen i 2018.

Engasjementet for å utfordre etablerte sannheter har vært en sterk drivkraft hos Thor og det har vært til både glede og frustrasjon for de ulike lederne – denne høyreiste karen som bobler over av idéer og engasjement, som få i bransjen kan sammenligne seg med.

Tar strupetak på myter

Gjennom grundig eksperimenter har Thor vært med på å ta livet av myter innen brannetterforskning, og dette har vært noe av det han har syntes vært mest interessant. Han ønsker at folk fortjener en mer nyansert forståelse av brannårsaker.

- Etter hvert som jeg ble mer kjent i faget, oppdaget jeg at «oppleste sannheter», ikke alltid var sant likevel. Dette gjaldt spesielt innen brannetterforskning som jeg engasjerte meg en del i de senere årene.

Thor Kr. Adolfsen har alltid vært opptatt av kunnskapsformidling innenfor brannfaget, og har også selv undervist.

Et godt eksempel er brann på komfyr. Det var nærmest opplest og vedtatt at all mat som tørrkokte på komfyren var brannfarlig. Jeg gjorde mange forsøk basert på vitenskapelig metode der de viktige parameterne ble registrert. Det viste seg at det var stort sett sukker og fett som antente.

- Grønnsaker, grøt, sauser og andre matvarer antente ikke. Jeg skrev en bok om dette. Etter utgivelsen fikk jeg en epost fra en kjent brannetterforsker som takket for boken og fortalte at han hadde dårlig samvittighet for alle de rapportene han hadde skrevet der han antok at matvarene kunne antenne.

Han forklarer videre:

- Juridisk sett er dette et viktig poeng. Om du for eksempel glemmer en kjele med blomkål som tørrkoker, kan du nok få litt røyk og vond lukt, men det vil aldri bli brann. Blomkål inneholder ca. 92 prosent vann. Denne forglemmelsen vil aldri sette noen liv i fare eller medføre store materielle tap. Dersom du derimot glemmer en stekepanne med smør og bacon, er det stor fare for brann.

- Ved å glemme en slik stekepanne, kan du sette flere menneskeliv i fare og det kan bli store materielle skader. De juridiske prosessene etter disse forglemmelsene vil derfor bli svært forskjellige. I tilfellet med blomkål kan du kanskje få en bot for at brannvesenet rykket ut. I tilfellet med stekepannen, kan du bli dømt for uaktsomt drap. Etter utgivelsen av boken har heldigvis flere andre også bekreftet mine konklusjoner bl.a. gjennom masteroppgaver ved Universitetet i Lund i Sverige.

Brenner virkelig pizza?

Et annet eksempel som er såkalte «pizzabranner».

- Mange fremstilte gjenglemte pizzaer i komfyren som en opplagt brannårsak med fare for liv og helse. Det ble laget store kampanjer der temaet dreide seg om «nattmat». Noen tok seg også den frihet å presentere bilder av pizzaer i full fyr. Dette var helt klart manipulerte bilder, forklarer Thor.

- Jeg skrev en brannteknisk artikkel om temaet der jeg tok for meg alle sider ved gjenglemt pizza i komfyr. Det viste seg at det ikke er fysisk mulig å antenne en pizza på denne måten. Litt spøkefullt var min konklusjon denne: «Om du absolutt skal lage deg noe varm mat når du kommer hjem fra fest, er antakelig pizza det tryggeste å lage».

Kompetanseoverføring på fritiden

Etter at Thor gikk av som pensjonist, 62 år gammel, fortsatte han arbeidet innenfor feltet gjennom KOMBRA (Kompetanseoverføring innen brannetterforskning og brannvern). Han har fortsatt å gjøre eksperimenter og det er nesten ikke én ting han ikke har satt fyr på gjennom hundrevis av eksperimenter i sitt hjemmelagde brannlaboratorium på landstedet på Sørlandet.

Om du absolutt skal lage deg noe varm mat når du kommer hjem fra fest, er antakelig pizza det tryggeste å lage.

- Hva var tanken bak KOMBRA?

- Tanken bak KOMBRA var å få en myk overgang til pensjonisttilværelsen og ikke minst, kunne skrive artikler og gjøre forsøk helt uavhengig av andre. Jeg har blant annet gjennom KOMBRA utgitt «Håndbok i brannvern –åpen ild – vurdering av brannårsak». Boken tar for seg sigaretter, levende lys, fakler, bluss, grill, fyrtøy, tennbriketter etc., forklarer Thor.

- I NBF startet jeg å utgi gratis enkle branntekniske forsøk basert på vitenskapelige metoder. Jeg oppdaget fort at brannteknisk litteratur ofte var veldig avansert innenfor ulike områder. Det var derimot lite som tok for seg konkrete brannårsaker som for eksempel disse: Kan et vokslys som velter på et bord av tre, antenne bordet; eller kan en fakkelboks antenne en vegg med trepanel?

- Det er ofte slike konkrete spørsmål som diskuteres bl.a. i retten. Dette ble svært populært. Som pensjonist startet jeg derfor på nytt en gratis abonnementsvirksomhet. Etter kort tid fikk jeg over 900 abonnenter fra hele Norden. Samlet sett har jeg utgitt ca. 220 forsøk.

- En av hovedhensiktene med KOMBRA var å kunne skrive kritiske artikler. Brannvernmiljøet er lite. Alle jobber sammen i diverse komiteer og mange får penger fra ulike myndigheter. Dette gjør det vanskelig å være kritisk. Min filosofi har vært å ikke bare stille de vanskelige spørsmålene, men å kreve svar.

Riksadvokaten og nytt rundskriv

- Mange har opplevd dette på godt og vondt, men faktum er at dette har gitt flere gode resultater. Det beste eksempelet er nytt rundskriv om brannetterforskning fra riksadvokaten, sier Thor.

Da Thor for et par år siden kom over det gamle Rundskrivet fra Riksadvokaten oppdaget han at det var nesten 50 år gammelt og helt utdatert. Han begynte han å undersøke og startet med å få et møte med en statsadvokat der han fremmet sitt ønske om et nytt rundskriv.

- Advokaten formidlet at dette kunne bli vanskelig, fordi embetet hadde mange viktige prioriteringer framover, forteller Thor.

- Jeg sa at jeg skjønte dette, men at brannetterforsking også var viktig. Jeg sa også at dersom jeg ikke fikk det som jeg ville, ville jeg nå fremsette en lovlig trussel. Jeg ville skrive mange kritiske artikler om manglende brannetterforskning. Vi humret litt av dette begge to, men jeg gjorde som jeg hadde lovet.

- Etter et helt år med mange kritiske artikler, kom beskjeden om at arbeidet med rundskrivet nå var igangsatt. Det var jeg veldig fornøyd med. Nå skal jeg skynde meg å tilføye at det ikke var bare min ære at rundskrivet kom på plass. KRIPOS hadde blant tidligere skrevet flere brev om saken som jeg brukte for alt det var verd, forklarer Thor.

 - Og ikke minst – riksadvokaten skjønte etter hvert alvoret i saken. Nå foreligger det et utkast til rundskriv som jeg er veldig fornøyd med, sier Thor blidt.

- Det er to hovedpoeng som jeg synes er viktig. Det første er at alle branner må etterforskes nøye fra starten av. Det som kan se ut som en ulykke, kan være en snedig måte å stifte brann på. Det andre poenget er at det nå er på høy tid å ansvarlig gjøre arkitekter og rådgivende ingeniører for de prosjekteringsfeil som gjøres og entreprenører for dårlig eller feil utførelse, sier Thor engasjert.

Forfatter og journalist

Thor har også skrevet en rekke bøker og hefter som omfatter alt fra brannetterforskning til praktiske brannforebyggende tiltak.

Riksadvokaten skjønte etter hvert alvoret i saken. Nå foreligger det et utkast til rundskriv som jeg er veldig fornøyd med.

- Jeg har vært prosjektleder for blant annet «Håndbok i brannetterforskning». Boken var rikt illustrert med mange bilder jeg selv hadde tatt fra diverse forsøk. Den ble svært populær i hele Norden. Jeg var også prosjektleder for flere bøker som Guttorm Liebe skrev og «Taktikkboken» av Lars Brenden.

- Gjennom den tiden jeg var i NBF utga jeg hefter om plassering av avfallskontainere, brannvern i båthavner, brannvern på campingplasser og optiske fenomen som brannårsak. Jeg har også gitt ut boken «Komfyrbranner – etterforskning, evaluering og forebygging».

- Er det noen spesielle personer du ønsker å trekke frem som har beriket yrkeslivet?

- Først og fremst en takk til min kone, Eva Hatlem Adolfsen, som har holdt ut med alle forsøkene og all skrivingen, og som har lest korrektur, ler Thor.

- Vil også rette en spesiell takk til branningeniør Trond S. Andersen som har kvalitetssikret mange av artiklene og alle forsøkene. Vi jobbet sammen i en lang periode i Norsk brannvernforening. Han fortsatte å kvalitetssikre etter at han sluttet i foreningen og begynte i Direktoratet for byggkvalitet.

- Jeg vil også takke Sølvi Harjo og Håvard Arntzen, begge i Kripos. De har lært meg mye gjennom bistand ved litteraturutgivelser og utføring av forsøk.

Veien videre

Om pensjonisttilværelsen sier Thor at det fremover blir familien, med kone, tre egne barn og tre barnebarn som blir det viktigste fremover. I tillegg kommer vedlikehold av hus og hage hjemme i Asker og på landstedet på Sørlandet.

Dessuten skal Thor fokusere på å bygge opp ting i stedet for å brenne ned alt mulig rart. 68-åringen har opp gjennom et langt arbeidsliv brent det meste gjennom sine omfattende brannforsøk.

- Garasjen min er full av bord nå, og jeg gleder meg til å begynne på all snekringen jeg skal gjøre i sommer.

- Jeg vil også engasjere meg innen frivillighet, sier Thor videre.

- Jeg arbeider for å samle inn penger slik at familier med dårlig økonomi kan sende barna sine på fritidsaktiviteter. Pengene jeg samler inn gis til organisasjoner som administrerer dette.

Thor får en egen glød når han snakker om dette:

- Utenforskap er en kamp vi alle må ta på alvor. Pengene skaffer jeg ved blant annet å resirkulere hjul fra kontainere som jeg selger på Finn.no. Jeg planlegger også å snekre forskjellige ting fra resirkulerte materialer fra bord som gis bort på Finn.no, forteller han engasjert.

Og hvem skulle tro at krølltoppen som har brent opp det meste som kan brennes på en komfyr, også er en kløpper på kjøkkenet?

Utenforskap er en kamp vi alle må ta på alvor.

Favoritten er brente mandler. De produseres i stort volum hver jul, og Thor deler gladelig ut små glass fylt med de små herlighetene til de rundt seg. De lages med kjærlighet, og ikke minst med et argusblikk på temperaturen i panna. Mandlene skal tross alt kun glaseres forsiktig, og ikke brennes helt opp.