Ledig stilling:

Er du ein initiativrik og erfaren branningeniør?

https://230936.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4383256804?language=nn&link_source_id=0&showExpired=False

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist:09.08.2021

Arbeidsgivar:Forsvarsbygg

Stad:Stjørdal

Stillingstittel:Fagingeniør brann

Stillingar:1

Heiltid / Deltid:Heiltid

Tilsetjingsform:Fast

Stillingsprosent:100 Webcruiter-ID:4383256804

Har du erfaring med brannrådgiving og/eller brannførebyggande arbeid? Har du lyst på ei utfordrande stilling i ein stor og spennande organisasjon? Då er dette rett stilling for deg! Vi i Forsvarsbygg ser no etter deg som vil bli vår nye fagingeniør brann og som kan ta hand om viktige oppgåver i samsvar med offentlege krav til brannvern. Du vil bli vårt bindeledd til kommunale brannsjefar, til våre leigetakarar og andre relevante samarbeidspartnarar. Forsvarsbygg tar vare på Forsvaret si eigedomsportefølje i regionen. Det betyr at vi forvaltar, drifter, vedlikeheld og utviklar eigedomane. Arbeidsstad vil vere Værnes eller Ørland. Noko reiseverksemd må påreknast.

Forsvarsbygg ligg under vilkåra i offentleglova – jamfør særleg offentleglova § 25. Les meir om Forsvarsbygg på vår nettside www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider: www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgåver

 • Følge opp sikkerheitsarbeidet innan brannvern i regionen
 • Utarbeide risikovurderingar innan fagfeltet
 • Bidra og delta i produksjon av tilstandsanalysar
 • Bistå driftsavdeling med faglege vurderingar og rettleiingar
 • Delta på tilsyn med kommunale brannvesen
 • Ha oversikt over og bidra til å sikre at internkontroll innan branntekniske fag blir gjennomført
 • Utarbeide behovsbeskrivingar i samband med vedlikehaldstiltak og bestillingar frå leigetakarar
 • Bidra til fagleg oppdatering innan VVS, brann, elektro og andre fagområde når det gjeld branntekniske spørsmål
 • Delta i fagsamlingar
 • Gi fagleg bistand ved inngåing av nye rammeavtalar med leverandør
 • Halde deg oppdatert på- og sørge for at regionen følger lovverk og forskrifter innan fagområdet
 • Gi råd innan branntekniske fag
 • Kvalitetskontroll av FDV
 • Oppfølging av drivstoffanlegg

  Kvalifikasjonar
 • Relevant ingeniørutdanning på universitet-/høgskulenivå med bachelorgrad. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Relevant erfaring frå for eksempel brannrådgiving og/eller brannførebyggande arbeid
 • Behersker norsk skriftleg og munnleg
 • Førarkort klasse B
 • Det er ønskelig med:
  • erfaring frå forvalting, drift og vedlikehald av eigedom, bygg og anlegg
  • erfaring innan drivstoffanlegg
 • Du må kunne tryggingsklarerast og autoriserast for nivå Hemmeleg/NATO Secret

  Personlege eigenskapar
 • Du jobbar godt sjølvstendig og er initiativrik
 • Du jobbar strukturert og målbevisst
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er kundeorientert og du evner å etablere gode kunderelasjonar

  Vi tilbyr
 • Lønn som overingeniør/senioringeniør (1087/1181) frå kr. 594 300,- til kr. 689 600,- (ltr. 65 - 73). Endeleg lønnsplassering vil bli gjort etter ei vurdering av kvalifikasjonar
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Faglege utfordringar og spennande arbeidsoppgåver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftsidrettslag med varierte aktivitetar
Powered by Labrador CMS