Illustrasjonsfoto: OBRE/
Illustrasjonsfoto: OBRE/

Færre omkomne i brann i 2022

Dødsbrannstatistikk fra DSB viser at 39 personer omkom i branner her i landet i 2022. Til sammenligning omkom 41 personer i branner året før.

Publisert Sist oppdatert

- Vi har ingen liv å miste i brann, men det er godt å se at dødsbrannstatistikken har stabilisert seg på et lavere nivå de senere årene. Det bør motivere alle som driver brannforebyggende arbeid til videre innsats, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen i en pressemelding.

Rolf Søtorp, adm dir i Brannvernforeningen. Foto: Brannvernforeningen/
Rolf Søtorp, adm dir i Brannvernforeningen. Foto: Brannvernforeningen/

Fallende trend

De siste 10 årene (2013-2022) har til sammen 421 personer mistet livet i branner her i landet. Det gir et årsgjennomsnitt på 42,1 omkomne i brann. I tiårsperioden før dette omkom 607 personer i brann. Det gir et årsgjennomsnitt på 60,7 branndøde.

- Vi vet jo av erfaring at tallet på omkomne kan variere betydelig fra et år til det neste. Men ser vi på utviklingen de siste 10 årene, er det ingen tvil om at dødsbrannstatistikken har vist en tydelig fallende trend. Det er det all grunn til å glede seg over, understreker Søtorp.

Regelverk og samarbeid

Utvikling av lov- og regelverk er ifølge Søtorp en av årsakene til at færre dør i brann. Et eksempel er krav til nettilkoblede røykvarslere og komfyrvakt i nye boliger som ble innført i 2010. I kjølvannet av NOU-rapporten «Trygg hjemme» fra 2012, har dessuten mange kommuner etablert et samarbeid mellom brann- og helseetatene for å bedre brannsikkerheten for innbyggere som tilhører sårbare grupper.

- Denne formen for samvirke mellom kommunale etater har sammen med forebyggende innsats fra ideelle foreninger, myndigheter og forsikringsnæringen, bidratt til at færre omkommer i brann, poengterer Brannvernforeningens leder.

Fysiske tiltak

Han medgir at det kan være vanskelig å få oppfylt Brannvernforeningens nullvisjon for omkomne i brann, men mener det er viktig at arbeidet med utvikling av regelverk, veiledninger og informasjonsprosjekter følges opp med praktiske tiltak.

- I tillegg til å kartlegge innbyggernes brannsikkerhet må den enkelte kommune følge opp med fysiske tiltak som er i samsvar med boevnen til personer som er ekstra sårbare i en brannsituasjon, fremholder Søtorp.

Blant eksempler på fysiske tiltak peker han på mobile slokkeanlegg, forsterket varsling med både lyd, vibrasjon og lys, inventar i materialer med redusert brennbarhet og røykvarslere med direktekobling til varslingssentral.

Omkomne i brann siste fem år:

2022: 39 omkomne

2021: 41 omkomne

2020: 45 omkomne

2019: 41 omkomne

2018: 39 omkomne

(kilde: DSB)

Powered by Labrador CMS