Gjennom kontakt med fagnettverk kom det frem at det har blitt gjennomført et prosjekt i regi avTrondheim kommunale feiervesen, som belyste hvordan feiing av ildstedet påvirker energieffektiviteten av fyringsanlegg. Dersom sot får bygget seg opp på innsiden av ildstedet vil dette isolere ovnen, noe som gir et lavere energiutbytte til boligen. Et annet mulig resultat av sotens isolerende evne, er at forbrenningen skjer ved en høyere temperatur. Dette gjør at forbrenningen blir renere og mer fullstendig, noe som igjen reduserer mengden brennbare partikler i røykkanalene. Uten videre eksperimentelle undersøkelser er det vanskelig å si om summen av disse effektene er positiv eller negativ for brannsikkerheten i fyringsanlegget.

Det er vanskelig å komme med en entydig konklusjon på hvorvidt feiing av ildsted vil ha en brannforebyggende effekt, basert på den svært begrensete eksisterende forskningen. For å finne ut av dette er det nødvendig å gjennomføre forskning med fokus på dette temaet.

Last ned rapporten under