Ett steg nærmere etableringen av park i skredområdet i Gjerdrum

Gjerdrum kommune har søkt støtte fra Sparebankstiftelsen DNB om midler til etablering av en park i skredområdet. Kommunen har nå fått tildelt fem millioner kroner.

I mai i år bestemte kommunestyret i Gjerdrum å gjøre skredområdet på Ask til en park. Denne uken ble det klart at Sparebankstiftelsen DNB støtter etableringen av Gjerdrum kommunes plan om å etablere parken. Sparebankstiftelsen støtter prosjektet med fem millioner kroner. Anders Østensen (Arbeiderpartiet) er ordfører i Gjerdrum kommune. Han sier til Brennaktuelt at støtten fra Sparebankstiftelsen betyr svært mye for kommunen.

Anders Østensen, ordfører Gjerdrum kommune
Anders Østensen, ordfører Gjerdrum kommune

- Parken er et prosjekt som skal bli et samlingspunkt i bygda og markere en ny start for området som skredet tok, sier han.

- Vi har store ambisjoner og store forventninger til hva parken skal bidra til i lokalsamfunnet, og det skal bli en flott park med mange elementer som jo vil koste en del. Derfor er vi veldig glade for bidraget fra Sparebankstiftelsen, sier Østensen.

Mest alvorlige kvikkleirskredet

30. desember 2020 gikk et stort kvikkleireskred på Ask i Gjerdrum. 1600 mennesker ble evakuert fra sine boliger. 11 menneskeliv gikk tapt. Det er det mest alvorlige kvikkleireskredet i Norge i nyere tid. Skredet målte hele 240 x 700 meter og leirmassene rant så langt som 2 km videre i terrenget. 1,35 millioner kubikkmeter masse raste ut.

NVE (Norges vassdrags-og energodirektorat) har siden januar 2021 jobbet med å gjenoppbygge og sikre skredområdet. Området er nå ferdig sikret.

Forprosjektfasen er i gang

De første skissene til parken er allerede klare, og prosjektet går nå over i forprosjektfasen, kan Østensen fortelle.

- Målet er at parken skal stå ferdig om cirka ett eller to år, sier han.

I tillegg vil det være et sted hvor man kan få kunnskap om historien området bærer med seg.

Anders Østensen

- Har dere søkt støtte fra andre organisasjoner/stiftelser også?

- Vi har en rekke søknader inne og håper på få mange eksterne midler inn i prosjektet.

- Hva er budsjettet for parken?

- Totalbudsjettet for parken er på 66 millioner kroner.

- Er det flere som sponser utbyggingen utover Sparebankstiftelsen DNB?

- Det er flere som bidrar inn i finansieringen av parken og gjør at vi kan oppfylle drømmen om en park som skal bli et viktig samlingspunkt der unge og gamle kan utfolde seg i flotte omgivelser.

Fakta om leirskredet:

- Kvikkleirskredet gikk natt til 30. desember 2020.

- Skredet tok med seg totalt 14 flere bolighus i boligområdet Nystulia i Ask.

- Drøyt 100 meter av veien Fjellinna ble også revet bort.

- Over 1600 mennesker ble evakuert.

- 11 personer omkom.

- Redningsarbeidet pågikk til 5. januar 2021.

- Flere bygg i den evakuerte sonen har i etterkant rast ut i skredgropen, og i september 2021 begynte rivingen av totalt 9 gjenværende bygg langs skredkanten.

- I august 2023 ble området erklært trygt for fremtidig bruk

- Enten det er skoleklasser på tur eller eldre fra Helsehuset like ved som mosjonerer langs de fine gangstiene som etableres, forteller Østensen.

- Mange av aktivitetene det blir lagt til rette for vil tiltrekke seg mosjonister av mange slag og dermed være bra for folkehelsen. I tillegg vil det være et sted hvor man kan få kunnskap om historien området bærer med seg.

Rapporter om årsak og anbefalinger

Etter skredet satte regjeringen ned et offentlig ekspertutvalg. De leverte i september 2021 en rapport om årsakene til skredet i Gjerdrum. Hovedfunnene i rapporten var at skredet gikk som et resultat av at erosjon i Tistilbekken, som gjennom flere år hadde forverret en allerede dårlig stabilitet i skråningen vest for Holmen. Dette skapte en situasjon der skråningen ikke lenger var robust nok til å tåle virkningen av den våte høsten og førjulsvinteren i 2020.

I tillegg til denne rapporten la uvalget fram en utredning med anbefalinger om tiltak for å bedre forebyggingen av ødeleggende kvikkleireskred i Norge. NOU 2022: 3 På trygg grunn — Bedre håndtering av kvikkleirerisiko

Holdt en milepælsmarkering

Onsdag 23. august kl. 14.00 markerte NVE og Gjerdrum kommune at områdene hvor skredet gikk i desember 2020, er ferdig sikret og trygt for fremtidig bruk.

Både olje- og energiminister Terje Aasland, ordfører Anders Østensen og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund holdt taler.

Leirskredet på Gjerdrum i romjulen 2020, krevde en enorm innsats fra alle nødetatene, både under redningsaksjonen og opprydningen etter skredet.
Leirskredet på Gjerdrum i romjulen 2020, krevde en enorm innsats fra alle nødetatene, både under redningsaksjonen og opprydningen etter skredet.
Powered by Labrador CMS