Roboter skal bidra til å vedlikeholde tunneler

SINTEF ser på hvordan roboter og kunstig intelligens kan benyttes i vedlikehold av blant annet tunneler.

Publisert

– Når vi kjører bil har vi jo selvfølgelig aldri lyst til å komme til en stengt tunnel, men sikkerheten kommer først. Derfor jobber vi med løsninger for å redusere tiden det tar å utføre den nødvendige inspeksjonen, og dermed også tiden tunnelen må være ute av drift, sier SINTEF-forsker, Sigurd Mørkved Albrektsen i en artikkel på SINTEFs nettsider.

Vedlikehold og inspeksjoner av blant annet tunneler og annen infrastruktur er både dyrt og risikofullt. Nå skal et stort EU-finansiert prosjekt se på hvordan roboter kan bidra til å gjøre inspeksjonene både mer effektive, hyppigere og av høyere kvalitet enn det som skjer i dag. SINTEF koordinerer dette arbeidet på vegne av Norge. I tillegg er Hellas, Spania, Sveits, Frankrike, Tsjekkia og Nederland med.

PILOTING

Prosjektet heter PILOTING, og skal ved hjelp av automatiserte robotløsninger og billedanalyse gjøre inspeksjonsoppgavene mer effektive. Forhåpentligvis vil bruk av både flyvende og bakkegående roboter i inspeksjoner også føre til at man ikke trenger på stenge ned tunnelene mens inspeksjonen pågår.

Virtuelle besøk

I og med at dette er et internasjonalt prosjekt, var planen å besøke anlegg blant annet i Spania, Hellas og Frankrike. Men koronaen har både lagt begrensinger og åpnet opp nye muligheter for prosjektet. I og med at det ikke er mulig å reise til alle lokasjonene, har noen av prosjektpartnerne scannet aktuelle tunneler og andre objekter i prosjektet, og så har forskerne foretatt virtuelle besøk. Det har gikk dem et godt inntrykk av miljøet robotene skal operere i.

Det er meningen at vedlikeholdsbehovene skal løses av robotkjøretøy, AI-algoritmer, og et sammenkoblet informasjonssystem. Det vil bli testet og evaluert i tre store pilotprosjekter for tre ulike bransjer, herunder raffineri (olje- og gass-sektoren), broer, viadukter og tunneler.

Kilde og mer informasjon:

https://www.sintef.no/siste-nytt/sender-roboter-for-a-fikse-tunneler/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

Link til prosjektsiden:

https://piloting-project.eu/

Powered by Labrador CMS