– Mangel på kunnskap og stor usikkerhet gjør at mange kvier seg for å være førstemann på stedet, sier Hilde Wara.

Hun er sjeflege i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og jobber i tillegg som luftambulanselege og anestisilege ved sykehuset i Kirkenes.

– Når det virkelig haster og liv og helse er i fare, står det ofte om minutter. Den første innsatsen man gjør er av stor verdi for redningsmannskapene som etter hvert kommer til, forteller Wara.

Veldig usikre

I en fersk undersøkelse Stiftelsen Norsk Luftambulanse har gjort svarer 58 % av de unge, i alderen 15-25 år, at de frykter å komme som den første til en ulykke. Den samme gruppa forteller også at det er mer enn 2 år siden de hadde opplæring i hjerte og lungeredning, skriver Stiftelsen Norsk Luftambulanse i en pressemelding.

– Vi ser at det i befolkningen i dag er for mange som har for dårlig opplæring og derfor føler seg usikre på hva de skal gjøre hvis de kommer først til en ulykke. Og vi blir bekymret over at en så stor gruppe av den yngre delen av befolkningen mangler livsviktig kunnskap. På lang sikt kan det skape en utfordring vi ikke ønsker oss, sier sjeflege Hilde Wara.

Hun har mange ganger vært i situasjoner hvor det står om livet og sett hvor viktig innsatsen til førstemann er.

– Vi trenger en nasjonal dugnad slik at enda flere lærer seg livsviktig førstehjelp, men også enkelt kan vedlikeholde den. Det er vel så viktig, understreker sjeflegen

1 av 3 ringer fortsatt for sent

For fjerde året på rad kan Stiftelsen Norsk Luftambulanse fortelle at fremdeles er folk usikre på hvor de skal ringe når ulykken skjer. Ifølge tall fra Nasjonalt Traumeregister skjer det i gjennomsnitt 20 alvorlige ulykker hver eneste dag i Norge. Av disse er to-tre ulykker livstruende. Men mange er usikre på hva de skal gjøre når skadene er alvorlige. De sjekker først puls og legger kanskje pasienten i stabilt sideleie, før de ringer.

– Det er bra at folk velger å gjøre noe, men hvis skaden er alvorlig er det også viktig å varsle tidlig slik at man får kvalifisert helsehjelp. Legevaktslege, ambulanse eller luftambulanse kan ha stor betydning for å unngå permanent skade eller død. Når du ringer legevakt eller 113 kommer du i kontakt med kvalifiserte personer som forteller deg hva du skal gjøre mens du venter på at hjelpen kommer, forklarer lege og professor i prehospital akuttmedisin Stephen Sollid som også er påtroppende generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Akuttaksjonen er i gang

For å øke folks bevissthet og senke terskelen for å gjøre noe, arrangeres Akuttaksjonen i regi av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Hvert minutt teller når liv står på spill, og nødetatene er helt avhengig av at ingen nøler med å ringe legevakt eller 113 i akutte situasjoner, slik at den riktige hjelpen kommer frem så raskt som mulig.

– Det er viktig å ringe riktig nummer, men er man i tvil om liv og helse er i fare skal man ringe 113, sier Stephen Sollid.