BFO samarbeidet med Norsk Sertifisering AS om å utarbeide ordningen hvor de enkelte virksomheter i sektoren kunne sertifiseres etter en tilpasset bransjestandard. Den ble basert på ISO 9001 standarden. Med bakgrunn i BFO faglige kompetanse ble det utarbeidet tilleggskrav for å dekke brannrådgiving. Det ble brukt mye ressurser på å utarbeide disse kravene. Den endelige sertifiseringsordningen, på grunn av krav om stedlig revisjon som stilles til sertifikater basert på ISO 9001 standarden, ble ganske dyr. Både ved første gang godkjenning, og ved årlige oppfølginger med stedlig revisjon. Resultatet var at få bedrifter gjennomførte sertifiseringen. Nå er det ingen firmaer som er med i ordningen.

Styret i BFO mener fortsatt at det er behov for en sertifiseringsordning for å sikre kvaliteten på arbeid som utføres i bransjen. Men det bør bli en billigere og enklere ordning. Dette vil bli diskutert i nær fremtid.

brenaktualt.no har snakket med Norsk Sertifisering. De er også enig i at tidligere ordning ble for dyr med hensyn på hva man ønsket å oppnå. - Vi har utviklet ordninger for andre bransjer som kan være hensiktsmessig å se til for å dekke kravene til brannbransjen, sier Inger Jakobsen til brenanktuelt.no. Hun er daglig leder i Norsk Sertifisering. Det kan være aktuelt med en personsertifisering for å sikre kompetansekravene eller en egen verifikasjonsordning som ikke krever stedlig revisjon av virksomheten. Slike ordninger er rimeligere og enklere å gjennomføre. I tillegg er det kommet flere standarder innenfor samfunnssikkerhet som bør være aktuelt for bransjen. Med kunnskapene og erfaringen til BFO og Norsk Sertifiserings erfaring med å utvikle løsninger for andre bransjer mener Jakobsen det ligger godt til rette for å utvikle en ny ordning som er mer tilpasset bransjens behov, enn den forrige ordningen med systemsertifisering var. Vi er en liten og innovativ organisasjon, som enkelt kan tilpasse løsninger til den enkelte bransje.

Norsk Sertifisering tror det er klokt at norske interessenter deltar mer aktivt i det internasjonale standardiseringsarbeidet på samfunnssikkerhet, både i CEN og ISO. Arbeidet som pågår på området, er tverrfaglig og involverer aktører både fra offentlig og privat sektor, i tillegg til frivillige organisasjoner, og vi innfører nå et nytt fagsystem hos oss som gjør det enklere flor oss å tilpasse kravene fra disse standardene i våre sertifiseringsordninger.

Ved å følge opp utsagnet fra Norsk Sertifisering kan BFO være med å følge opp dette arbeidet. Og sikre gode branntekniske løsninger. Brennaktuelt.no vil følge opp BFOs arbeid og informere bransjen.